Hva skal til for å få det gode samspillet mellom næringslivet og viktige kunnskapsmiljø, for å utvikle de marine næringene her på Sørlandet?

les mer