Kontakt Lister Nyskaping

Lister Nyskaping AS

Stasjonsgata 26
4580 Lyngdal

Org. nr.: 984 004 389 MVA

Ved generelle henvendelser kan vi kontaktes på:

epost: post@listernyskaping.no

Mobil: 950 15 365

 

 

 

 

Medarbeidere

Ansatte

Christiane Skage

Daglig leder

958 26 406
christiane.skage@listernyskaping.no

Liv Birkeland

Prosjektleder

930 56 787
liv.birkeland@listernyskaping.no

Renathe Oma

Koordinator / Kursansvarlig

950 15 365
renathe@listernyskaping.no

Kristina Olsson Rogstadkjærnet

Kommunikasjonsmedarbeider

995 28 391
kristina@listernyskaping.no

Eksterne ressurser

Kristian Sirevåg

Veileder forretningsutvikling

948 50 152
kristian@listernyskaping.no

Frode Aagedal

Veileder konsept- og forretningsutvikling

971 97 707
frode@aagedahl.no

Bjarne Hellum

Veileder økonomi

900 70 517
bjarne.hellum@gmail.com

Karl Erik Lohr

Veileder marked

416 22 220
karlerik@brandequitor.no

Rebecca Reimers

Veileder kommunikasjon og konseptutvikling

958 25 767
rebecca@gniztdesign.no

Svein Skårdal

Veileder design og teknologi

928 46 896
Svein@pingdesign.no

Jan Ove Løland

Veildeder industri, søknader til virkemiddelapparatet, Norsk Katapult m.m

90 15 59 81
jan.ove.loland@gmail.com

Wilhelm Nyquist

Veileder verdifastsettelse og generasjonsskifte

406 39 101
wn@benefitnor.no

Helge Ege

Veileder økonomi

996 40 563
helge@deloitte.no

Alexander Stene

Veileder marine produksjoner

as@oppdrettsteknikk.no

Jørgen Tjørhom

Planprosesser, fornybar energi

913 12 402
jorgen.tjorhom@listernyskaping.no

Per Christian Hoelfeldt Lund

Veileder marine produksjoner, regelverk

pchl@online.no

Ressurspersoner i kommunene

De ulike kommunene i regionen har ansvar for det vi kaller førsteledd. Det vil si at de som vurderer å starte en bedrift i sin kommune og trenger veiledning rundt dette. Eksisterende næringsliv som ønsker vekst eller utvikling, kan og henvende seg til kommunen. Eller de kan kontakte Lister Nyskaping direkte. Vi er uansett i kontinuerlig tett dialog med den lokale kommunen. Vi har alle samme mål – vekst og utvikling.

Liv Øyulvstad

Næringssjef, Kvinesdal

945 10 218
liv@innovasjonkvinesdal.no

Hans-Egill Berven

Næringssjef, Flekkefjord

488 43 483
hans-egill.berven@flekkefjord.kommune.no

Ståle Olsen

Næringssjef, Hægebostad

902 96 028
stale.olsen@haegebostad.kommune.no

Øyvind Sjøtrø

Næringssjef, Sirdal

909 06 563
oyvind.sjotro@sirdal.kommune.no