Kontakt Lister Nyskaping

Lister Nyskaping AS

Stasjonsgata 26
4580 Lyngdal

Org. nr.: 984 004 389 MVA

Ved generelle henvendelser kan vi kontaktes på:

epost: post@listernyskaping.no

Mobil: 950 15 365

 

Medarbeidere

Ansatte

Christiane Skage

Daglig leder

Kjell Vidar Netland

Forretningsutvikler

Renathe Oma

Koordinator / Kursansvarlig

Kristina Olsson Rogstadkjærnet

Kommunikasjonsansvarlig / prosjektleder

Smiljana Divjak

Forretningsutvikler

Jørgen Tjørhom

Prosjektleder

Eksterne ressurser

Frode Aagedal

Veileder konsept- og forretningsutvikling

Bjarne Hellum

Veileder økonomi

Karl Erik Lohr

Veileder marked

Jan Ove Løland

Veildeder industri, søknader til virkemiddelapparatet, Norsk Katapult m.m

Rebecca Reimers

Veileder kommunikasjon og konseptutvikling

Alexander Stene

Veileder marine produksjoner, akvakulturtillatelser, regelverk.

Svein Skårdal

Veileder design og teknologi

Wilhelm Nyquist

Veileder verdifastsettelse og generasjonsskifte

Helge Ege

Veileder økonomi

Anne Lene Dale

Veileder prosjektutvikling, myndighetskontakt, internasjonalisering, blå vekst, regelverk

Liv Birkeland

Prosjektleder

Ressurspersoner i kommunene

De ulike kommunene i regionen har ansvar for det vi kaller førsteledd. Det vil si at de som vurderer å starte en bedrift i sin kommune og trenger veiledning rundt dette. Eksisterende næringsliv som ønsker vekst eller utvikling, kan og henvende seg til kommunen. Eller de kan kontakte Lister Nyskaping direkte. Vi er uansett i kontinuerlig tett dialog med den lokale kommunen. Vi har alle samme mål – vekst og utvikling.

Liv Øyulvstad

Næringssjef, Kvinesdal

Hans-Egill Berven

Næringssjef, Flekkefjord

Ståle Olsen

Næringssjef, Hægebostad

Øyvind Sjøtrø

Næringssjef, Sirdal