Marint samspill med UiA

Marint samspill med UiA

Fra høsten 2018 starter Universitetet i Agder (UiA) en ny master i kystsone-økologi. Dette er en sterk satsing fra universitetets side og vil tiltrekke internasjonale studenter og bidra til utvikling av marine næringer i landsdelen. Gjennom å være et bindeledd mellom...