Ny daglig leder i Innakva LAB

Ny daglig leder i Innakva LAB

Det er marinbiolog Lone Sunniva Jevne (30) som skal ta fatt på jobben med å videreutvikle og bygge Innakva LAB som et innovasjonsselskap for infrastruktur, samarbeid og kompetanse for blå næring på Sørlandet. Av Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping...
Blå kro: Produksjon av hummer

Blå kro: Produksjon av hummer

Innakva bedriftsklynge inviterer til faglig og sosialt treff torsdag 9. januar. Asbjørn Drengstig står for kveldens faglige input, med lang erfaring fra oppdrett av hummer.   Blå kro er jevnlige samlinger i regi av Innakva bedriftsklynge. Hensikten er å treffe...
Tare til ku – workshop om tare som fôr til drøvtyggere

Tare til ku – workshop om tare som fôr til drøvtyggere

Tett kobling av produksjoner på land og i sjø er avgjørende for en bærekraftig produksjon av mat, energi og nyttige materialer. Hvilke muligheter har vi per i dag til å gjøre disse koblingene? På workshopen vil vi jobbe konkret og praktisk retta, med tare som fôr til...
Blå kro: Økologisk omveltning i Skagerrak – Konsekvenser?

Blå kro: Økologisk omveltning i Skagerrak – Konsekvenser?

Innakva bedriftsklynge inviterer til faglig og sosialt treff torsdag 10. oktober. Tore Johannessen fra Havforskningsinstituttet presenterer studiene som viser store endringer i kyst-økosystemet på Sørlandet. Hva handler dette om? Og hvilke konsekvenser har det for...