Innspill fra bedriftene til blått kompetansesenter

Innspill fra bedriftene til blått kompetansesenter

Flere arbeidsplasser og større verdiskaping. Det er målsetningen for initiativet Blått kompetansesenter sør (BKS). Havforskningsinstituttet i Flødevigen leder dette initiativet og har fått med seg flere kunnskapsmiljø (UiA, NIVA, GRID-Arendal m.fl), fylkeskommunene i...