Ressurser

Listerfondet

Listerfondet er et lavterskeltilbud for næringsutvikling i regionen. Tilskudd til nyskaping har prioritet. Det kan søkes tilskudd fra fondet hele året. Styret gjennomfører halvårlige tildelinger, med søknadsfrist 31.12 og 31.07.

Arealguiden

Nettsiden gir bedrifter på flyttefot en enkel oversikt over regionens tilbud av næringsarealer. Her finner man tomter og lokaler som møter bedriftens spesifikke behov, både når det gjelder type areal, avstand til flyplass, tilgang til kai og lignende.

Møterom

Oversikt over disponible møterom i vårt nettverk.