Innakva bedriftsklynge

Innakva bedriftsklynge er en frivillig organisasjon som gjennom felles innsats fra deltakerne i klyngen vil oppnå:

 • Økt verdiskaping hos nye og eksisterende bedrifter.
 • Bærekraftig forvaltning og bruk av akvatiske økosystem på Sørlandet.
 • Et varig og produktivt innovasjonsmiljø for bedrifter i blå sektor på Sørlandet.

Siden oppstarten i august 2018 har følgende bedrifter meldt sin interesse for å delta i klyngen:

Kontakt

Jørgen Tjørhom
Prosjektleder 

Mobil: 913 12 402

 • Aegir Havbruk AS
 • Agder fiskehelsetjeneste AS
 • Anne Lene Dale AS
 • Arctic Seaweed AS
 • Baug AS
 • Centre for Coastal Research
 • CFD Marine AS
 • Cyanotope AS
 • EVN AS
 • Feedback Aquaculture ASN
 • Fiskevelferd AS
 • Fjord Service Flekkefjord AS
 • Fjordservice teinefisk AS
 • Fjordservice Transport AS
 • Gea Carbon Capture AS
 • Hellesund fiskeoppdrett AS
 • intoto AS
 • IPC AS
 • Korshavn havbruk AS
 • Kvåsfossen sørnorsk laksesenter
 • Landbasert akvakultur Norge AS
 • Lygna sjømat AS
 • MT Separation AS
 • Nautisk Handel AS
 • Navigare AS
 • Nekkar AS
 • NIVA
 • Nor-Dan Composites AS
 • Nor-Dan Marine AS
 • Norsk oppdrettsservice AS
 • Norsk oppdrettsvaksinering AS
 • Norsk ørret AS
 • Norway Seaweed AS
 • Ogtech AS
 • Rekevik ørret AS
 • ROV & dykker service AS
 • ROVpartner AS
 • SeaweedProduction AS
 • Stolt Sea Farm Turbot Norway AS
 • Techano AS
 • Vanntun settefisk
 • Venturos AS
Deltakere ved etablering av bedriftsklynge for blå næringer på Sørlandet. Foto: Erlend Haddeland, Media Sør

Interessert i å delta?

Innakva bedriftsklynge er for virksomheter innen blå næring på Sørlandet. Deltakere er både typisk produksjon-/fangstbedrifter og virksomheter som leverer tjenester, teknologi og produkter til sektoren. Betingelser for deltakelse er nærmere beskrevet her

Å dyrke en drøm

Å dyrke en drøm

Ideen om Cyanoptope startet på et kjøkken i Tyskland, fortsatte i Frankrike og kom til live i Norge fem år senere. I januar kunne endelig forskerne Jeff Schnell (34) og Isaline Herrada (34) åpne dørene til sitt nye high tech laboratorium på Abelnes.

Oppdretterfest på Båly

Oppdretterfest på Båly

Mange gode gjensyn og minner ble delt da Havbruksforum sør og Innakva-prosjektet inviterte til fest på Båly i Lindesnes. Over 50 deltakere med tildels lang fartstid i de blå næringene på Sør- og Østlandet fikk blant annet med seg et fantastisk foto-foredrag av...