Prosjekter

Enten det er noe vi skal oppnå sammen med en målbedrift eller et større utviklingsoppdrag på vegne av flere, liker vi i Lister Nyskaping å organisere arbeidet som prosjekt. På den måten blir det tydeligere hva det er vi skal gjøre og hva vi skal oppnå.  Prosjektarbeid handler om å få jobben gjort på en ressurseffektiv og smart måte. Og det handler om å oppnå konkrete resultat som er til nytte for næringslivet og for samfunnet.