Kontakt

Aleksander Brohnst
Prosjektleder 

Mobil: 454 27 051

Prosjektet Grønne muligheter kommer som utfordring fra Fylkesmannen til Lister Nyskaping. Etter mye arbeid med å løfte den blå sektoren i Innakva-prosjektet er det nå på tide å løfte den grønne-næringa. Prosjektet tar utgangspunkt i Telemarkforsknings rapport «Naturressursanalyse Aust-Agder og Vest-Agder – for økt bærekraftig utnyttelse og verdiskaping av innlands-ressursene på Agder».

Vi vil vise hva som har fungert, hva som ikke har fungert og beskrive mulige potensial gjennom å jobbe med 2-4 ulike eksempler (case). Arbeidet vil involvere flere mennesker fra ulike sektorer og med ulik kunnskap. På den måten vil det også danne seg et nettverk, der flere vil ha den samme kunnskap. Potensialet som casene beskriver skal inspirere deltakerne til å arbeide videre med konkrete næringsprosjekt og muligens også et større felles prosjekt. Stikkordsmessig skal forprosjektet levere:

  • Kunnskap
  • Nettverk
  • Videre initiativ

Styringsgruppa bestående av Margrethe Handeland (ordfører Hægebostad, representerer kommunene i Lister), Unni Svagård (Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder) og Aud Irene Vatland (Farsund kommune) har valgt følgene fire case:

  • Lokal fôrseddel for dyr
  • Lokalmat
  • Lauvtre muligheter
  • Klimasmart landbruk

 

Aktuelt i prosjektet

Workshop: Lauvtre-muligheter

Workshop: Lauvtre-muligheter

Onsdag 24. apil 2019 kl 9 inviterer vi skogeiere og lokale tre-foredlere til workshop om lauvtre muligheter Forprosjektet Grønne muligheter har som hensikt å samle kunnskap, bygge nettverk og skape konkrete samarbeid og initiativ. I denne...

Workshop: For lokal produksjon og omsetning

Workshop: For lokal produksjon og omsetning

Fredag 15. mars 2019 kl 9 inviterer vi lokale mat og råvareprodusenter til workshop om lokal produksjon og omsetning Forprosjektet Grønne muligheter har som hensikt å samle kunnskap, bygge nettverk og skape konkrete samarbeid og initiativ. I...