Kontakt

Jørgen Tjørhom
Prosjektleder 

Mobil: 913 12 402

Forprosjektet Grønne muligheter er inspirert av vårt arbeid med å løfte den blå sektoren i Innakva-prosjektet. Hva med alt det spennende som skjer i de grønne-næringene?

Vi anbefaler Telemarkforsknings rapport «Naturressursanalyse Aust-Agder og Vest-Agder – for økt bærekraftig utnyttelse og verdiskaping av innlands-ressursene på Agder». Den er et godt kunnskapsgrunnlag for arbeidet.

Vår arbeidsmetode i prosjektet er å se konkret på produksjoner og framgangsmåter som fungerer, ta fatt i ting som ikke fungerer og beskrive mulige potensial gjennom å jobbe med 3 ulike eksempler (case). Arbeidet involverer folk fra ulike sektorer og med ulik kunnskap. På den måten vil vi skape nettverk, der flere vil ha den samme kunnskap. Potensialet som casene beskriver skal inspirere deltakerne til å arbeide videre med konkrete næringsprosjekt og muligens også et større felles prosjekt. Forprosjektet skal levere:

  • Kunnskap
  • Nettverk
  • Nye initiativ

Styringsgruppa bestående av Margrethe Handeland (ordfører Hægebostad, representerer kommunene i Lister), Unni Svagård (Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder) og Aud Irene Vatland (Farsund kommune) har valgt følgene case:

  • Lokal tare som fôr til drøvtyggere
  • Lokal produksjon av mat
  • Lauvtre muligheter

 

Aktuelt i prosjektet

Klimaløsningen som vokser på trær

Klimaløsningen som vokser på trær

De fleste klimatiltak setter søkelys på utslippskutt. Skogeierlagene i Lister og At Skog SA har spikket ut et prosjekt kalt klimaskog, som handler om fangst av CO2.

Kan vi fôre kua med tare?

Kan vi fôre kua med tare?

I slutten av oktober møttes forskere, representanter fra blå næring, lokale bønder, politikere og elever fra videregående skole til workshop for å utveksle kunnskap og diskutere muligheter rundt bruk av tare.

Klimavennlig verdiskaping i skogbruket

Klimavennlig verdiskaping i skogbruket

Det er tett sammenheng mellom hvordan vi skjøtter og høster skogsareal og opptak/utslipp av klimagasser. Flere skogeiere og entreprenører ser at dette gir nye muligheter for arbeidsplasser og verdiskaping i regionen.

Workshop: Lauvtre-muligheter

Workshop: Lauvtre-muligheter

Onsdag 24. apil 2019 kl 9 inviterer vi skogeiere og lokale tre-foredlere til workshop om lauvtre muligheter Forprosjektet Grønne muligheter har som hensikt å samle kunnskap, bygge nettverk og skape konkrete samarbeid og initiativ. I denne...

Workshop: For lokal produksjon og omsetning

Workshop: For lokal produksjon og omsetning

Fredag 15. mars 2019 kl 9 inviterer vi lokale mat og råvareprodusenter til workshop om lokal produksjon og omsetning Forprosjektet Grønne muligheter har som hensikt å samle kunnskap, bygge nettverk og skape konkrete samarbeid og initiativ. I...