Fornybar energi

Framtida er fornybar og Lister er en fornybar region. Omtrent 5 % av Norge vannkraft blir produsert her og hele 10 % av vindkraften.

Lister Nyskaping har kompetanse innen ulike deler av fornybar-feltet, blant annet biogass, biovarme, fjernvarmesystem, spillvarme, konvensjonell vindkraft, høydevind og balansetjenester.

Les mer:

Kontakt: Liv Birkeland (mobil: 930 56 787)

Aktuelt i prosjektet

Flekkefjord-bedrift tar fornybar energi til himmels med drage

Flekkefjord-bedrift tar fornybar energi til himmels med drage

FECreate utviklet vinsjen, Kitemill hadde dragen. Da de to bedriftene møttes, ble det en «eureka-opplevelse». Nå drømmer de om et nytt, norsk energieventyr. Tekst og foto: Erlend Haddeland, Media Sør To forskjellige bedrifter med samme drøm: Å løfte Norge inn i...

Vekker internasjonal interesse

Vekker internasjonal interesse

Den banebrytende vinsjløsningen utviklet hos Flekkefjord Elektro viser et stort potensial innenfor fornybar energi, og da særlig for høydevind-teknologi. Nylig framhevet Udo Zillmann, generalsekretær i Airborne Wind Europe, bedriften fra Flekkefjord som en...

Sirkulær økonomi og grønn energi

Sirkulær økonomi og grønn energi

Sterk vilje og engasjement for fornybar energi og lokale arbeidsplasser har gjort at Harry Nøttveit og Helge Mikalsen i flere år har arbeidet med å utvikle mulighetene for et biogassanlegg i regionen. Sammen med et knippe lokale ressurspersoner har de nå...

Internasjonalt testsenter

Internasjonalt testsenter

Lista er det perfektet stedet for å teste og utvikle vindkraftutstyr og ny teknologi. Og dette er bakgrunnen for etableringen av Lista AWE Center AS, et internasjonalt testsenter for AWE-industrien. Senteret er etablert for å være det viktigste...

Arealer for kraftforedlende næringsvirksomhet

Regionen har overskudd av fornybar energi og har gode arealer tilgjengelige for kraftforedlende industri. Lundevågen Farsund kommune Tomtestørrelse: 250 dekar Tilgjengelig strøm: To 300 kV linjer inn til tomtearealet, som har en kapasitet hver på 600 MW. Samlet...

Lista fornybarforum

Lista fornybarforum

Flere virksomheter i Lister har unik spisskompetanse innen fornybar energi, grønn teknologi og ressurssmarte løsninger. Lista fornybarforum er et uformelt møtested for disse. Vi i Lister nyskaping koordinerer jevnlige møter der bedriftene deler informasjon...

Vinsj-løsninger for grønt skifte

Vinsj-løsninger for grønt skifte

Det er viktig for flere bedrifter i Lister at Mechatronics Innovation Lab (MIL) har framtidsretta testløsninger for vinsj-teknologi.