Fornybar industri

God tilgang til fornybar kraft, stabile samfunnsforhold, kjølig klima og kompetent arbeidskraft. Det er viktige kriterier når internasjonale selskap ser etter steder for å etablere datasentre og annen kraftkrevende industri.

Gitt vår geografiske nærhet til kontinentet, har Lister som region unike muligheter. Sammen med private virksomheter, kommuner, regionale og nasjonale myndigheter, politikere, bransjeforeninger og andre, arbeider vi for å utvikle og markedsføre disse mulighetene.

Dette er den nye, kraftforedlende industrien.

Kontakt: Jørgen Tjørhom (mobil: 913 12 402)

Aktuelt i prosjektet

Derfor er det attraktivt med datasentre i Lister

Derfor er det attraktivt med datasentre i Lister

COWI har identifisert de viktigste faktorer for etablering av datasentre. I en nylig publisert rapport dokumenterer selskapet at det jevnt over er mer fordelaktig å etablere datasentre i Norden kontra i de tradisjonelle markedene sentralt i Europa.

Hva trengs av fiber?

Hva trengs av fiber?

På oppdrag fra Stortinget har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vurdert hva som må til for å styrke markedet for datasentre i Norge. Nkom har sett spesielt på behovet for god fiberkapasitet, lav forsinkelse på forbindelsene og tilstrekkelig antall...