Kontakt 

Rebecca Reimers 
Prosjektleder

Mobil: 958 25 767

Hvordan kan Lister bli et kraftsenter for entreprenørskap?

 

Det har vi lyst til å finne ut av. Gjennom dette prosjektet skal vi lete etter de gode løsningene for utvikling av både bedrifter, tjenester og produkter. Målet er å ruste Lister for fremtiden, sammen med regionens bedrifter og entreprenører. Arbeidet er nå i en forprosjektsfase.

 

Forprosjektets oppgave:

  • Finne gode løsninger til hvordan vi kan styrke kultur og kapasitet for entreprenørskap i Lister
  • Kartlegging av eksisterende tilbud og løsninger
  • Kartlegging av behov entreprenører og veiledere (Spørreundersøkelse)
  • Idéutvikling/konsept for løsning
  • Kravspesifikasjon for utvikling av hovedprosjekt
  • Søknad hovedprosjekt

 

Forprosjektet Entreprenørskap i Lister ledes av Rebecca Reimers. Mer om prosjektorganiseringen her.