Kontakt 

Kristina Olsson Rogstadkjærnet 
Prosjektleder

Mobil: 995 28 391

Hvordan kan Lister bli et kraftsenter for entreprenørskap?

 

Det har vi lyst til å finne ut av. Gjennom dette prosjektet skal vi lete etter de gode løsningene for utvikling av både gründere, tjenester og produkter. Målet er å ruste Lister for fremtiden, sammen med regionens bedrifter og entreprenører. 

 

Prosjektets oppgave:

  • Være en bidragsyter til å bygge opp en god og attraktiv gründerkultur i regionen slik at flere gründere kan lykkes 
  • Lage en oversikt over antall gründerbedrifter i regionen, hvilke bransjer de representerer, deres ambisjonsnivå og deres behov
  • Samle kunnskap om tjenester tilgjengelig for gründere i dag og hva som kan forbedre disse
  • Utvikle en plan for informasjonsarbeid, felles metodikk og veiledende verktøy for hvordan møte en gründer i oppstartsfasen

 

Prosjektet ledes av Kristina Olsson Rogstadkjærnet. Mer om prosjektorganiseringen her.