Grønne datasentre

God tilgang til fornybar energi, stabile samfunnsforhold, kjølig klima og kompetent arbeidskraft. Det er viktige kriterier når internasjonale selskap ser etter steder for å etablere datasentre.

Gitt vår geografiske nærhet til kontinentet, har Lister som region unike muligheter. Sammen med private virksomheter, kommuner, regionale og nasjonale myndigheter, politikere, bransjeforeninger og andre, arbeider vi for å utvikle og markedsføre disse mulighetene.

Dette er den nye, kraftforedlende industrien.

Kontakt: Jørgen Tjørhom (mobil: 913 12 402)

Aktuelt i prosjektet

Derfor er det attraktivt med datasentre i Lister

Derfor er det attraktivt med datasentre i Lister

COWI har identifisert de viktigste faktorer for etablering av datasentre. I en nylig publisert rapport dokumenterer selskapet at det jevnt over er mer fordelaktig å etablere datasentre i Norden kontra i de tradisjonelle markedene sentralt i Europa.

Hva trengs av fiber?

Hva trengs av fiber?

På oppdrag fra Stortinget har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vurdert hva som må til for å styrke markedet for datasentre i Norge. Nkom har sett spesielt på behovet for god fiberkapasitet, lav forsinkelse på forbindelsene og tilstrekkelig antall...