Lister Nyskaping

– er en lagspiller for næringslivet i Listerregionen. Sammen jobber vi målrettet for vekst og utvikling i bedriftene.

Våre tjenester er bedriftsrådgivning, hjelp til utvikling av forretningsidéer, markedsplanlegging, nettverksbygging, kurs, internasjonalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver.

Vi tilbyr kompetanse, nettverk, attraktive møteplasser og samhandlingsarenaer for bedrifter i Lister. Vi kobler bedriftene opp mot relevante fag-, forsknings-, utviklings- og investeringsmiljøer, samt offentlig virkemiddelapparat. Vi er ofte involvert i regionale nærings- og samfunnsprosjekter.

Våre fokusområder

  • Organisasjon & ledelse
  • Marked & kommunikasjon
  • Forretningsmodeller
  • Internasjonalisering
  • Entrepenørskap
  • Virkemiddelapparat
  • Økonomi & finans
  • Finansiering

Styret

Arne Sten Mikalsen

Styreleder

Grethe Larssen

Styremedlem

Øyvind Sjøtrø

Styremedlem

May Elin Frøyland

Styremedlem

Ulf Hustad

Styremedlem / SIVA representant

Hans Ulrik Svindland

Styremedlem

Svein Vangen

Varamedlem

Linn Therese Andersen Bjugan

Observatør for Vest-Agder fylkeskommune

Våre samarbeidspartnere