Slik jobber vi for din bedrift

 

Lister Nyskaping AS tilbyr utviklingsressurser til bedrifter i Listerregionen. Vi har et solid nettverk med kompetente veiledere klare til å hjelpe. Våre tjenester tilpasses behovene til din bedrift til en fornuftig pris. Innledende veiledning er gratis. Her blir vi kjent og danner oss en oversikt over bedriften eller prosjektet. Videre avtaler vi en eventuell målbedriftsavtale.

Se hvordan vi jobber i videoen under.

 

Kan jeg bli målbedrift?

Følg linken til skjemaet – slik starter kontakten for å finne ut om du kan bli målbedrift.
 

Kjernen til vekst ligger i deg selv!
Vi kan bare hjelpe med det vi har i vår verktøykasse. Få deg på rett spor, gi støtte og kompetanse. Gevinsten i andre enden er din, og vi er stolte av å ha vært med på reisen. Vi har tro på dem som tror på seg selv!

 

 

Kundehistorier

Hamran snekkerverksted er en trevarebedrift som leverer kjøkken og innredning i premiummarkedet. De holder til i Hægebostad kommune og har vært målbedrift siden 2015. Styreleder Trond Hamran uttaler: «Lister Nyskaping hjelper oss med å gjøre strategiske veivalg og peker på muligheter som finnes i offentlige støtteordninger. Vi kunne sikkert fått god hjelp og kompetanse andre steder også, men den lokale kompetansen, tilhørighet, kultur og forståelse av næringslivet lokalt som Lister Nyskaping har, er svært viktig for oss.»
Elin Vang er daglig leder i Nordesign, en liten bedrift med et stort potensial som skiltleverandør. «Vi har som mål å bli større og sterkere. Som en liten tomannsbedrift er det imidlertid ikke lett å få dette til i praksis. Du skal være både selger,  økonomiansvarlig, produsent, designer og alt på en gang,» sier Elin. «Derfor har det vært ypperlig å få hjelp av Lister Nyskaping til å legge strategier og planer for fremtiden. De er alltid klare til å bistå oss i de utfordringene vi har. Nå har vi gått fra å være en tomannsbedrift til å ansette enda en person. Dette hadde vi ikke kommet i mål med alene!»

SANASELLA

«Å samarbeide med og være målbedrift hos Lister Nyskaping er utrolig bra og en viktig ressurs for Lister,» sier Lena Staddeland i Lyngdalsbedriften Sanasella. «Det gir en god trygghetsfølelse for meg som gründer å ha et godt nettverk rundt meg, med kurs, rådgivning og kontakter. For oss som er i en utviklingsfase er det veldig bra med rabatterte priser på konsulenttjenester og kurs. Da kommer vi lengre med de midlene vi har. Jeg kan med sikkerhet si at vi ikke hadde vært der vi er i dag uten Lister Nyskaping.»
Med over 70 ansatte er Flekkefjord Elektro en av de største målbedriftene hos Lister Nyskaping. Selskapet har fått hjelp til å komme i kontakt med firma og personer lokalt som har kunnskap og ferdigheter de trengte for bedrifts- og produktutvikling.  FoU-ansvarlig Alf Magne Midtbø Versland uttrykker det slik: «Å få hjelp til presentasjoner og markedsføring har vært svært viktig for oss. Det samme gjelder avklaringer rundt offentlige støtteordninger, slik at vi i større grad kan konsentrere oss om selve forskningen og utviklingen.»

Målbedrifter hos Lister Nyskaping

Målbedriftsavtalen

Innhold i målbedriftsavtalen

 • Tilgang til nettverk og ressurser LN har tilgjengelig
 • Bedriftsrådgivning og kurs til subsidierte priser
 • Årlige utviklingssamtaler
 • Årlig nettverkssamling for bedriftene
 • Profilering i Lister Nyskaping sin kommunikasjon
 • Individuell ramme på rådgivningstimer som justeres etter avtale

Vilkår i målbedriftsavtalen

 • Det er en deltakeravgift i Næringshageprogrammet på kr. 500,- pr. kvartal
 • Påløpte timer faktureres månedlig, med betalingsfrist på 14 dager
 • Verdier av tjenester som ytes kan ikke overstige 75% av markedsprisen på tilsvarende tjenester
 • En kan ikke anvende offentlig støtte som egenfinansiering av Næringshageprogrammet
 • Ut over dette tilbyr Lister Nyskaping sine tjenester etter gjeldende prisliste
 • Det gis 50 % i rabatt på kurs og arrangement i regi av Lister Nyskaping
 • Det er taushetsplikt mellom partene der annet ikke fremkommer av samtykkeerklæring
 • Det er 3 måneders oppsigelsesfrist på målbedriftsavtalen, med forbehold om spesielle tilfeller
 • Avtalen reguleres av statsstøtteregelverket

Test deg selv

Spørsmål 1

Har du ambisiøse mål for prosjektet ditt?

Spørsmål 2

Tror du det er mulig å fremskaffe nødvendig kapital for å realisere målet?

Spørsmål 3

Har produktet/tjenesten et marked utover lokalmarkedet og/eller internasjonalt?

Spørsmål 4

Har du nok kompetanse i organisasjonen din for vekst?

Spørsmål 5

Er produktet/tjenesten skalerbar og kan tilpasses ulike markeder?

Spørsmål 6

Har ledelsen evne til å være med på vekstplaner?