Klimaløsningen som vokser på trær

Klimaløsningen som vokser på trær

De fleste klimatiltak setter søkelys på utslippskutt. Skogeierlagene i Lister og At Skog SA har spikket ut et prosjekt kalt Klimaskog, som handler om fangst av CO2. Av Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping     – En stor, tett granskog lagrer...
Kan vi fôre kua med tare?

Kan vi fôre kua med tare?

I slutten av oktober møttes forskere, representanter fra blå næring, lokale bønder, politikere og elever fra videregående skole til workshop for å utveksle kunnskap og diskutere muligheter rundt bruk av tare. Av Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping ...
Klimavennlig verdiskaping i skogbruket

Klimavennlig verdiskaping i skogbruket

Det er tett sammenheng mellom hvordan vi skjøtter skogsareal og opptak/utslipp av klimagasser. Flere skogeiere og entreprenører ser at dette gir nye muligheter for arbeidsplasser og verdiskaping. Etter oppfordring fra AT-skog inviterte Lister Nyskaping 24. september...
Store endringer gir nye muligheter i skognæringa

Store endringer gir nye muligheter i skognæringa

I forprosjektet Grønne muligheter har vi arbeidet med skognæringa og utvikling av nye verdinettverk knytta til denne. Vi har koblet sammen ulike bedrifter og aktører, fra skogeiere og hogstentreprenører til treforedlingsbedrifter, interesseorganisasjoner og andre...
Lokalmat-produsenter fikk «gullbillett» inn i Under-universet

Lokalmat-produsenter fikk «gullbillett» inn i Under-universet

Lister Nyskaping inviterte lokale matprodusenter til Under. Kjøkkensjef Nicolai Ellitsgaard, som jakter en Michelin-stjerne, holder døren åpen for innpass i den eksklusive menyen. Tekst og foto: Erlend Haddeland, Media Sør   Bon Jovi hyler fra kjøkkenhøyttalerne...
Workshop: Lauvtre-muligheter

Workshop: Lauvtre-muligheter

Onsdag 24. apil 2019 kl 9 inviterer vi skogeiere og lokale tre-foredlere til workshop om lauvtre muligheter Forprosjektet Grønne muligheter har som hensikt å samle kunnskap, bygge nettverk og skape konkrete samarbeid og initiativ. I denne workshopen skal vi se nærmere...