Grønt industrieventyr kan bli virkelighet på Lista

Grønt industrieventyr kan bli virkelighet på Lista

En ny områdeplan for Lista Renewable Energy Park skal legge til rette for bærekraftig næringsutvikling for bedrifter med behov for store arealer og mye energi. Av Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping   – Etablering av nærmere 2000 dekar...
Derfor er det attraktivt med datasentre i Lister

Derfor er det attraktivt med datasentre i Lister

COWI har identifisert de viktigste faktorer for etablering av datasentre. I en nylig publisert rapport dokumenterer selskapet at det jevnt over er mer fordelaktig å etablere datasentre i Norden kontra i de tradisjonelle markedene sentralt i Europa (Frankfurt, London,...
Hva trengs av fiber?

Hva trengs av fiber?

På oppdrag fra Stortinget har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vurdert hva som må til for å styrke markedet for datasentre i Norge. Nkom har sett spesielt på behovet for god fiberkapasitet, lav forsinkelse på forbindelsene og tilstrekkelig antall føringsveier i...