Vi er havnasjonen Norge!

Vi er havnasjonen Norge!

Parat Halvorsen er et av eksemplene som løftes fram når vi sammen med Innovasjon Norge og GCE NODE vil presentere den nye nasjonale posisjonen for havnæringene.   Tirsdag 4. februar møtes hele Sørlandet til seminar om hvordan vi kan utnytte muligheter og ta...
Tall, trender og innsikt for ledere i Lister

Tall, trender og innsikt for ledere i Lister

Foredragsholdere fra regionen serverer trender, forklarer tall og tar deg med inn i sin arbeidshverdag. Målet er å gi din bedrift større innsikt i markedet i Lister. Konjunkturbarometeret er et halvårlig frokostmøte for ledere på tvers av bransjer i Listerregionen....
Gode kontrakter – bedriftens viktigste verktøy

Gode kontrakter – bedriftens viktigste verktøy

Er du involvert når viktige kontrakter skal inngås, utarbeides eller følges opp? Da bør du høre hva advokat Karl Kristian Lofstad har å si om betydningen av gode kontrakter   Kurset omhandler hvilke elementer en god avtale bør inneholde og hvordan vanlige, men...
Kurs i praktisk styrearbeid

Kurs i praktisk styrearbeid

Styreverv innebærer et stort ansvar. Er du forberedt på å hva som kreves?   På dette kurset tar advokat Hans Erdvik (bildet) deg igjennom hvilke praktiske og juridiske forhold et styre må ha full kontroll på.   Øk din styrekompetanse Det er grunn til å tro...
God personalledelse – Kurs med NHO Agder

God personalledelse – Kurs med NHO Agder

Hvordan skal man utøve god personalledelse i en hektisk arbeidshverdag med ulike forventninger og oppgaver som skal løses? Arnfinn Jensen, advokat i NHO Agder, kommer for å gi deg verdifull kompetanse å ta med inn i lederrollen. foto: Arild deLange Nilsen...
Workshop om internasjonal markedsutvikling

Workshop om internasjonal markedsutvikling

Veien til internasjonal vekst starter med gode forberedelser. I denne workshopen vil du lære å kartlegge et nytt marked og lage en aksjonsplan for veien videre. Å lykkes internasjonalt handler om å forstå behovene og forutsetningene til dine nye kunder, hva slags...