Fagsamling: Matressurser fra havet

Fagsamling: Matressurser fra havet

Hvilke matressurser skjuler farvannene i vår region, og hvordan kan vi ta dem i bruk?     Vi anbefaler Chrome som nettleser for at både lyd og bilde skal fungere optimalt. Per nå ligger det en uredigert streaming fra dag 2 i videofeltet over (hopp 54 min ut i...
Årsmøte Innakva bedriftsklynge

Årsmøte Innakva bedriftsklynge

Mandag 15. juni 2020 er vi klare for historiens andre årsmøte for Innakva bedriftsklynge. Velkommen til Flekkefjord! Saker som skal behandles: Årsmelding Årsregnskap Valg av blant annet styreleder og ett styremedlem Saker fra styret Opprettelse av opplæringskontor for...
Blå tillatelser på Sørlandet

Blå tillatelser på Sørlandet

Oversikt fra Fiskeridirektoratet viser at virksomheter på Sørlandet har anledning til å produsere på et vidt spekter av ulike dyr og planter.  I de siste årene er det særlig nye arter av tare som det er søkt og gitt tillatelse til. Videre finner vi berggylt og...
Oppdretterfest på Båly

Oppdretterfest på Båly

Mange gode gjensyn og minner ble delt da Havbruksforum sør og Innakva-prosjektet inviterte til fest på Båly i Lindesnes. Over 50 deltakere med tildels lang fartstid i de blå næringene på Sør- og Østlandet fikk blant annet med seg et fantastisk foto-foredrag av...
Vi er havnasjonen Norge!

Vi er havnasjonen Norge!

Parat Halvorsen er et av eksemplene som løftes fram når vi sammen med Innovasjon Norge og GCE NODE vil presentere den nye nasjonale posisjonen for havnæringene.   Tirsdag 4. februar møtes hele Sørlandet til seminar om hvordan vi kan utnytte muligheter og ta...