Aktuelt

Fiskere og forskere fanger ny kunnskap

Fiskere og forskere fanger ny kunnskap

Som lusespiser har villfanget leppefisk fått en nøkkelrolle for produksjonen av laks. ─ Kunnskap er nødvendig dersom vi skal greie å forvalte bestandene av disse artene bærekraftig, sier Andreas Lindhom, gründer og sentral drivkraft i Fjord Service...

Sølv til Fjord Service

Sølv til Fjord Service

SIVA-prisen gikk i 2018 til båtbyggeriet Brødrene Aa, mens Fjord Service fra Flekkefjord kom på andrepass. Prisen retter seg mot bedrifter som er god på samhandling og kunnskapsdeling mellom bransjer, på tvers av geografi og tankesett. I alt ble 22 bedrifter nominert....

På blåtur i blå næringer

På blåtur i blå næringer

Hvert år tømmer Nærings- og fiskeridepartementet lokalene og de ansatte reiser ut i landet på bedriftsbesøk. Til Lister kom en delegasjon på 6 personer, etter invitasjon fra Flekkefjord kommune og Lister Nyskaping. De besøkte flere bedrifter og deltok på...

Bredt samarbeid for vekst

Bredt samarbeid for vekst

Verdiskapingen i de blå næringene kommer til å øke i framtida. Her finnes store muligheter, noe som bedrifter i Lister har bevist de siste årene. Sammen med næringslivet og sterke kunnskapsmiljø vil Lister Nyskaping legge til rette for videre vekst, nye arbeidsplasser...

Vil bli norsk katapult

Vil bli norsk katapult

Lista AWE Center har sendt søknad om å bli med i nasjonale testsenter-programmet Norsk katapult. "Vi har store ambisjoner for både senteret og bransjen", sier daglig leder Harry Nøttveit. Norge har mulighet til å ta en sentral rolle i...

Få støtte til ditt utviklingsprosjekt

Få støtte til ditt utviklingsprosjekt

Direktør ved AMV i Flekkefjord, Peder Andersen, roser mulighetene bedriften har fått gjennom offentlige virkemidler. Det hele startet med deltakelse på Lister Nyskapings «Virkemiddeldag». Årlig tildeler det offentlige store summer med utviklingsmidler til...

Sterkere vekst enn forventet

Sterkere vekst enn forventet

Verdiskapingen i næringslivet i Lister har økt sterkt de siste tre årene og har utviklet seg bedre enn i resten av landet. De to siste årene har lønnsomheten økt og andelen foretak med positiv egenkapital er større i Lister enn i landet forøvrig (jf. graf...

Sjømat-nettverk

Sjømat-nettverk

Arbeider du med foredling av fisk og skalldyr? Er du opptatt av å skape de gode matopplevelsene? Og er du interessert i å samarbeide med andre lokale virksomheter og ildsjeler? Ta i tilfelle kontakt med sjømat-nettverket vårt. Vi legger til rette for bedre...

Internasjonalt testsenter

Internasjonalt testsenter

Lista er det perfektet stedet for å teste og utvikle vindkraftutstyr og ny teknologi. Og dette er bakgrunnen for etableringen av Lista AWE Center AS, et internasjonalt testsenter for AWE-industrien. Senteret er etablert for å være det viktigste...

Hurra for den helt vanlige bedriften

Hurra for den helt vanlige bedriften

Norge er i omstilling. «Hva skal vi leve av etter olja?» er det store spørsmålet. I media blir vi presentert for de nye og potensielt banebrytende forretningsideene. En revolusjonerende app som ingen tidligere visste vi hadde bruk for. Vi leser om innovasjoner med internasjonalt potensiale innen nanoteknologi, mechatronic, cleantech og begreper mange av oss ikke ei gang kan stave riktig. Framtidas jobber er ikke oppfunnet enda.

Lista fornybarforum

Lista fornybarforum

Flere virksomheter i Lister har unik spisskompetanse innen fornybar energi, grønn teknologi og ressurssmarte løsninger. Lista fornybarforum er et uformelt møtested for disse. Vi i Lister nyskaping koordinerer jevnlige møter der bedriftene deler informasjon...

Gründeruka Agder 2017

Gründeruka Agder 2017

Lurer du på hva som foregikk her i Lister under årets Gründeruka Agder 2017? Les mer om vårt sosiale arrangement «Gründertreff Lister» hvor lokale bedriftsetablerere var samlet.

Akvalab Lister

Akvalab Lister

Bedrifter i regionen har etterlyst forum for samarbeid og fysiske samarbeidsplattformer for akvakultur-produksjoner, fiskeri og sjømat. Dette var bakgrunnen for at lokale aktører våren 2016 tok initiativet til å lage en akvatisk gründerlab. Nå har Endre...

Historisk avtale med UiA

Historisk avtale med UiA

Når Lister Nyskaping sammen med seks næringsforeninger, NHO og Universitetet i Agder 20. juni 2017 signerte en avtale om samarbeid, er dette historisk for regionen. UiA er en av de viktigste drivkreftene for utviklingen av landsdelen. UiA og...

Sørlandets første tare-anlegg

Sørlandets første tare-anlegg

Som første selskap på strekninga svenskegrensa-Bergen, har SeaweedProduction AS fått tillatelse for etablering av anlegg for dyrking av tare. Lokaliteten ligger i Hidrasund i Flekkefjord kommune. Daglig leder Trond Rafoss opplyser at tillatelsen gjelder for flere...