Aktuelt

Er du vår nye forretningsutvikler?

Er du vår nye forretningsutvikler?

Vil du være med å sette dagsorden, bidra til innovasjon, bærekraft og verdiskaping i Lister gjennom det som kanskje er regionens mest spennende stilling? Lister Nyskaping er på jakt etter en nye kollegaer.

– Sterke bedrifter skaper et sterkt næringsliv

– Sterke bedrifter skaper et sterkt næringsliv

Lister Nyskaping har gjennom de siste årene løftet seg som et stødig innovasjonsselskap og en modig samfunnsutvikler. Det har ført til vekst og flere muligheter for gründere og bedrifter i regionen.

Tilskudd til bærekraftig blå næring

Tilskudd til bærekraftig blå næring

Har du et bærekraftig innovasjons- eller utviklingsprosjekt innen fiskeri og akvakultur? Da kan dette være støtteordningen for deg. Frist 15. oktober.

En kveld for kobling og inspirasjon

En kveld for kobling og inspirasjon

I slutten av mai tok over 20 gründere i Flekkefjord turen til gründerpub for å knytte nettverk og lære av hverandres erfaringer. Nå skal konseptet tas videre rundt i regionen.

Satser på unik kamerateknologi

Satser på unik kamerateknologi

Kompetansebedriften Bluecam i Flekkefjord samarbeider med en av Europas største forskningsorganisasjoner, og høster interesse fra hele verden.

Mekker fremtidens nettsider

Mekker fremtidens nettsider

Faktabasert informasjon trenger ikke være kjedelig, mener Jens Handell i Wingboot. Han forlot Stockholm til fordel for Listerregionen, og la spesielt merke til én ting.

Spinnersken fra Lista

Spinnersken fra Lista

Gründeren bak Listagarn, Greta Kittilsen (34), vet bedre enn de fleste hvor tynn tråd livet kan henge i. Det ble grunnlaget for å følge drømmen om et spinneri med søkelys på bærekraft og dyrevelferd.

Ny daglig leder i Innakva LAB

Ny daglig leder i Innakva LAB

Det er marinbiolog Lone Sunniva Jevne (30) som skal ta fatt på jobben med å videreutvikle og bygge Innakva LAB som et innovasjonsselskap for infrastruktur, samarbeid og kompetanse for blå næring på Sørlandet.

To nye ansatte i Lister Nyskaping

To nye ansatte i Lister Nyskaping

Kjell Vidar Netland fra Flekkefjord og Jørgen Tjørhom fra Sirdal skal være med på å løfte og styrke næringslivet i Listerregionen.

Positivt ladet omstillingskraft

Positivt ladet omstillingskraft

På bare fire måneder midt i en pandemi har Flekkefjord Elektro vokst fra 35 til 76 ansatte, og blitt en etterspurt kompetansebedrift i flere nye markeder både lokalt og nasjonalt.

Grobunn for omstilling

Grobunn for omstilling

Kan en krise være godt for noe? Flere av bedriftene innovasjonsselskapet Lister Nyskaping jobber med i Listerregionen brukte koronakrisen til å snu seg rundt og satser nå ut i nye markeder.

Vil løfte hele Lister

Vil løfte hele Lister

Internasjonal investor og storbonde på Lista. Den nye styrelederen i Lister Nyskaping, Arne Sten Mikalsen, tror samarbeid på tvers av kommunene er nøkkelen til vekst i regionen.

Sammen for blå vekst på Sørlandet

Sammen for blå vekst på Sørlandet

Innakva VEKST er en felles næringshagesatsing som skal bidra til vekst og utvikling i blå bedrifter på hele Agder. I midten av september hadde samarbeidspartnerne sin første samling for å diskutere rammene rundt driften.

Innakva bedriftsklynge satser videre

Innakva bedriftsklynge satser videre

På årsmøtet i Innakva bedriftsklynge vedtok deltakerne strategien for videre arbeid, som blant annet innebærer at det skal jobbes for eierskap i Akvalab sør. 

Klimaløsningen som vokser på trær

Klimaløsningen som vokser på trær

De fleste klimatiltak setter søkelys på utslippskutt. Skogeierlagene i Lister og At Skog SA har spikket ut et prosjekt kalt klimaskog, som handler om fangst av CO2.

Løfter Lister som fornybart kraftsentrum

Løfter Lister som fornybart kraftsentrum

Internasjonale aktører kaster seg over grønne datasentre i Skandinavia. Jørgen Tjørhom er blant dem som jobber på spreng for å lokke giganter til Lista – og nå har de også dukket opp på radaren til Bjørn Rune Gjelsten.

Slik har korona påvirket bedrifter i Flekkefjord

Slik har korona påvirket bedrifter i Flekkefjord

130 bedrifter ble spurt i en ringerunde hvordan restriksjonene knyttet til koronaviruset har påvirket dem, hvilke tiltak de har innført og hva de trenger for å få til en positiv utvikling fremover.

Satser tungt på lettere strømmaster

Satser tungt på lettere strømmaster

De unge gründerne hadde aldri sett for seg at de skulle satse på strømmaster, men så fikk de en gnistrende god idé av en tidligere kollega. Og med det så Hyndla dagens lys.

Fant muligheter i krisen

Fant muligheter i krisen

De skulle egentlig ikke starte opp HANDLA.NO før senere på våren. Men midt i koronakrisen kastet gründerne Elin og Sigmund Larsen seg rundt, og fikk bedriften opp på beina i løpet av dager.  

Å dyrke en drøm

Å dyrke en drøm

Ideen om Cyanoptope startet på et kjøkken i Tyskland, fortsatte i Frankrike og kom til live i Norge fem år senere. I januar kunne endelig forskerne Jeff Schnell (34) og Isaline Herrada (34) åpne dørene til sitt nye high tech laboratorium på Abelnes.

Vil samle næringslivet i Lister

Vil samle næringslivet i Lister

En spørreundersøkelse til bedrifter i alle Listerkommunene skal kartlegge behovet, mulighetene og organiseringen av en ny regional næringsforening.

Vil styrke blå bedrifter

Vil styrke blå bedrifter

Siva gir 2,1 millioner til Lister Nyskaping AS sin blå bransjesatsing i Næringshageprogrammet. Pengene skal gå til utvikling av bedrifter i blå næring på Sørlandet.

Fremtidens havforskere

Fremtidens havforskere

Elevene på blått naturbruk ved Flekkefjord videregående skole har allerede i de første månedene av studiet fått praksisplasser hos marine bedrifter til sjøs og på land.

Kompis eller sjef?

Kompis eller sjef?

Hvordan blir du en god og trygg leder? Kurset vårt i praktisk ledelse gir deltakerne et solid påfyll av kompetanse å ta med seg videre i sine lederstillinger.

Kan vi fôre kua med tare?

Kan vi fôre kua med tare?

I slutten av oktober møttes forskere, representanter fra blå næring, lokale bønder, politikere og elever fra videregående skole til workshop for å utveksle kunnskap og diskutere muligheter rundt bruk av tare.

Klimavennlig verdiskaping i skogbruket

Klimavennlig verdiskaping i skogbruket

Det er tett sammenheng mellom hvordan vi skjøtter og høster skogsareal og opptak/utslipp av klimagasser. Flere skogeiere og entreprenører ser at dette gir nye muligheter for arbeidsplasser og verdiskaping i regionen.

Farsunds kystsone under lupen

Farsunds kystsone under lupen

Registrering av vannkvalitet og studier av organismer i sjøen rundt Farsund gjennom hele året er i liten grad blitt gjort tidligere. Det er det en endring på nå.

Derfor er det attraktivt med datasentre i Lister

Derfor er det attraktivt med datasentre i Lister

COWI har identifisert de viktigste faktorer for etablering av datasentre. I en nylig publisert rapport dokumenterer selskapet at det jevnt over er mer fordelaktig å etablere datasentre i Norden kontra i de tradisjonelle markedene sentralt i Europa.

Kom i gang med forskning!

Kom i gang med forskning!

Mange bedrifter driver med forskning og utvikling (FoU) uten at de er klar over det. Enda flere burde gjort det. Forskningsmobilisering Agder er et tiltak for å hjelpe virksomheter igang. Gjennom Forskningsmobilisering Agder har allerede flere...

Flekkefjord-bedrift tar fornybar energi til himmels med drage

Flekkefjord-bedrift tar fornybar energi til himmels med drage

FECreate utviklet vinsjen, Kitemill hadde dragen. Da de to bedriftene møttes, ble det en «eureka-opplevelse». Nå drømmer de om et nytt, norsk energieventyr. Tekst og foto: Erlend Haddeland, Media Sør To forskjellige bedrifter med samme drøm: Å løfte Norge inn i...

IT-eventyr fra Kvinesdal under oppsegling

IT-eventyr fra Kvinesdal under oppsegling

Med utspring fra det innovative miljøet på Coverks i Kvinesdal, har gründerne Frode Aagedal, Scott Basgaard og Morten Hauan startet selskapet Intoto AS. Selskapet har en visjon om å gjøre verden til et bedre sted gjennom å samle meningsfull data som deles...

Vi satser blått!

Vi satser blått!

Havet og våre vannressurser vil i framtida få stadig økt betydning for å løse globale problemer som klimaendringer og matvaresikkerhet. Satsing i den blå sektoren er derfor både en nødvendighet og en mulighet for næringslivet på Agder. ...

Helstøpt Sirdal-satsing langs hele Norge

Helstøpt Sirdal-satsing langs hele Norge

Da Terje Moen startet Sirdal Veibetong sammen med fire andre, fortalte han kona at det ville bli flere år med mye jobb og lite lønn. ​Seks år senere sikter firmaet mot 100 millioner i omsetning.

Stor vilje til blått løft for Agder

Stor vilje til blått løft for Agder

Tunge kunnskapsmiljø i øst har funnet tonen med det sterke marine næringsmiljøet i vest. Sammen vil de ta en tydelig posisjon for økt verdiskaping og sysselsetting basert på landsdelens vassdrag og kystområder. – En gavepakke for å bygge det nye Agder, sier Tine Sundtoft, kommende rådmann i det nye fylket.

Vil utvikle Sørlandets tang- og taremuligheter

Vil utvikle Sørlandets tang- og taremuligheter

I Flekkefjord ligger landsdelens eneste areal som er særlig avsatt til dyrking av tare. Vil det være interesse for flere slike areal i årene som kommer? Det vil vi i Lister Nyskaping gjerne bidra til.

Vekker internasjonal interesse

Vekker internasjonal interesse

Den banebrytende vinsjløsningen utviklet hos Flekkefjord Elektro viser et stort potensial innenfor fornybar energi, og da særlig for høydevind-teknologi. Nylig framhevet Udo Zillmann, generalsekretær i Airborne Wind Europe, bedriften fra Flekkefjord som en...

Sirkulær økonomi og grønn energi

Sirkulær økonomi og grønn energi

Sterk vilje og engasjement for fornybar energi og lokale arbeidsplasser har gjort at Harry Nøttveit og Helge Mikalsen i flere år har arbeidet med å utvikle mulighetene for et biogassanlegg i regionen. Sammen med et knippe lokale ressurspersoner har de nå...

Fiskere og forskere fanger ny kunnskap

Fiskere og forskere fanger ny kunnskap

Som lusespiser har villfanget leppefisk fått en nøkkelrolle for produksjonen av laks. ─ Kunnskap er nødvendig dersom vi skal greie å forvalte bestandene av disse artene bærekraftig, sier Andreas Lindhom, gründer og sentral drivkraft i Fjord Service...

Sølv til Fjord Service

Sølv til Fjord Service

SIVA-prisen gikk i 2018 til båtbyggeriet Brødrene Aa, mens Fjord Service fra Flekkefjord kom på andrepass. Prisen retter seg mot bedrifter som er god på samhandling og kunnskapsdeling mellom bransjer, på tvers av geografi og tankesett. I alt ble 22 bedrifter nominert....

På blåtur i blå næringer

På blåtur i blå næringer

Hvert år tømmer Nærings- og fiskeridepartementet lokalene og de ansatte reiser ut i landet på bedriftsbesøk. Til Lister kom en delegasjon på 6 personer, etter invitasjon fra Flekkefjord kommune og Lister Nyskaping. De besøkte flere bedrifter og deltok på...

Bredt samarbeid for vekst

Bredt samarbeid for vekst

Verdiskapingen i de blå næringene kommer til å øke i framtida. Her finnes store muligheter, noe som bedrifter i Lister har bevist de siste årene. Sammen med næringslivet og sterke kunnskapsmiljø vil Lister Nyskaping legge til rette for videre vekst, nye arbeidsplasser...

Vil bli norsk katapult

Vil bli norsk katapult

Lista AWE Center har sendt søknad om å bli med i nasjonale testsenter-programmet Norsk katapult. "Vi har store ambisjoner for både senteret og bransjen", sier daglig leder Harry Nøttveit. Norge har mulighet til å ta en sentral rolle i...

Få støtte til ditt utviklingsprosjekt

Få støtte til ditt utviklingsprosjekt

Direktør ved AMV i Flekkefjord, Peder Andersen, roser mulighetene bedriften har fått gjennom offentlige virkemidler. Det hele startet med deltakelse på Lister Nyskapings «Virkemiddeldag». Årlig tildeler det offentlige store summer med utviklingsmidler til...

Sterkere vekst enn forventet

Sterkere vekst enn forventet

Verdiskapingen i næringslivet i Lister har økt sterkt de siste tre årene og har utviklet seg bedre enn i resten av landet. De to siste årene har lønnsomheten økt og andelen foretak med positiv egenkapital er større i Lister enn i landet forøvrig (jf. graf...

Sjømat-nettverk

Sjømat-nettverk

Arbeider du med foredling av fisk og skalldyr? Er du opptatt av å skape de gode matopplevelsene? Og er du interessert i å samarbeide med andre lokale virksomheter og ildsjeler? Ta i tilfelle kontakt med sjømat-nettverket vårt. Vi legger til rette for bedre...

Internasjonalt testsenter

Internasjonalt testsenter

Lista er det perfektet stedet for å teste og utvikle vindkraftutstyr og ny teknologi. Og dette er bakgrunnen for etableringen av Lista AWE Center AS, et internasjonalt testsenter for AWE-industrien. Senteret er etablert for å være det viktigste...

Hurra for den helt vanlige bedriften

Hurra for den helt vanlige bedriften

Norge er i omstilling. «Hva skal vi leve av etter olja?» er det store spørsmålet. I media blir vi presentert for de nye og potensielt banebrytende forretningsideene. En revolusjonerende app som ingen tidligere visste vi hadde bruk for. Vi leser om innovasjoner med internasjonalt potensiale innen nanoteknologi, mechatronic, cleantech og begreper mange av oss ikke ei gang kan stave riktig. Framtidas jobber er ikke oppfunnet enda.

Lista fornybarforum

Lista fornybarforum

Flere virksomheter i Lister har unik spisskompetanse innen fornybar energi, grønn teknologi og ressurssmarte løsninger. Lista fornybarforum er et uformelt møtested for disse. Vi i Lister nyskaping koordinerer jevnlige møter der bedriftene deler informasjon...

Vinsj-løsninger for grønt skifte

Vinsj-løsninger for grønt skifte

Det er viktig for flere bedrifter i Lister at Mechatronics Innovation Lab (MIL) har framtidsretta testløsninger for vinsj-teknologi.

Gründeruka Agder 2017

Gründeruka Agder 2017

Lurer du på hva som foregikk her i Lister under årets Gründeruka Agder 2017? Les mer om vårt sosiale arrangement «Gründertreff Lister» hvor lokale bedriftsetablerere var samlet.

Historisk avtale med UiA

Historisk avtale med UiA

Når Lister Nyskaping sammen med seks næringsforeninger, NHO og Universitetet i Agder 20. juni 2017 signerte en avtale om samarbeid, er dette historisk for regionen. UiA er en av de viktigste drivkreftene for utviklingen av landsdelen. UiA og...

Sørlandets første tare-anlegg

Sørlandets første tare-anlegg

Som første selskap på strekninga svenskegrensa-Bergen, har SeaweedProduction AS fått tillatelse for etablering av anlegg for dyrking av tare. Lokaliteten ligger i Hidrasund i Flekkefjord kommune. Daglig leder Trond Rafoss opplyser at tillatelsen gjelder for flere...