Riktig pris på dine varer og tjenester er essensielt for en sunn og bærekraftig drift. På dette kurset lærer du viktige prinsipper og verktøy for å være trygg på at du har tatt høyde for alle parametere som kan spille inn. 

 

I løpet av dette 3-timers kveldskurset vil du få innsikt i utarbeidelse av produktkalkyler, ulike prinsipper for å fastsette «riktig» pris, økonomiske vurderinger knyttet til investeringer og hvordan er skal kunne få gode styringsindikatorer for driften.

 

Rådgiver Jens Anders Risvand fra Etablerersenteret Vest-Agder gi deg nøkkelverktøy som du trenger for bedre å ha oversikt over denne delen av driften din.

 

Kurset passer for gründere i ulike faser der bedriften er yngre enn 5 år, og ansatte i gründerbedrifter som ønsker å tilegne seg mer kunnskap om regnskap og regnskapsforståelse.

 

Kurset er gratis. Velkommen!

 

 

NB: Det tas hele tiden forbehold om nok antall påmeldte. På grunn av Covid-19 er det begrensede plasser, maks 20 deltakere.

Foredragsholder Jens Anders Risvand

 

Når og hvor?

Tirsdag 9. november 2021
Kl. 18:00 – 21:00

 

Lygna Næringshage
Postgården 3. etasje
Stasjonsgata 26, Lyngdal

 

Kurset er gratis!