Store aktører samarbeider nå om å få etablert flytende havvind i den sørlige delen av Nordsjøen. Næringslivet i Lister inviteres derfor til informasjonsmøte for å få en oversikt over hva det kan gi av muligheter. 

Det foregår en kamp om havvind utenfor kysten vår. I 2020 åpnet nemlig regjeringen for utbygging av havvind i to områder i Nordsjøen.

Det ene er Utsira nord utenfor Karmøy. Det andre området er Sørlige Nordsjø II, som er et 2.500 kvadratkilometer stort område rundt 150 kilometer sørvest for Lista.

«Fremtidens Havvind» er et regionalt samhandlingsprosjekt på Agder som jobber for at utbyggingen skal skje i sør. Deltakere i prosjektet er GCE NODE, NHO Agder, Eyde Cluster, Universitetet i Agder, Agder fylkeskommune, Green Energy Network og Næringsalliansen i Agder.

– Dersom myndighetene går inn for å bygge ut havvind i dette området, kan Lister komme i en helt unik posisjon. Det vil bli behov for kompetanse og arbeidskraft fra et mangfold av bransjer, noe som vil bidra til å løfte hele regionen og skape nye arbeidsplasser, sier Christiane Skage, daglig leder i næringsutviklingsselskapet Lister Nyskaping.

 

Muligheter for alle bransjer

Skage understreker viktigheten av at de lokale bedriftene tidlig får et innblikk i hva flytende havvind kan bety for dem.

I samarbeid med kommunene inviterer derfor Lister Nyskaping i slutten av august til informasjonsmøte på Utsikten Hotell i Kvinesdal.

Her skal 18 ulike bedriftspakker presenteres for å gi en oversikt over hvor mye ulik kompetanse, arbeidskraft og ressurser på tvers av bransjer det eventuelt vil bli behov for.

Alt fra transport, service og vedlikehold, logistikk, design, kraftdistribusjon, prosjektledelse, produksjon, overvåkning, geotekniske vurderinger av havbunn og maritime operasjoner, for å nevne noe.

– Selv om dette er noen år frem i tid er det viktig å starte allerede nå med å ruste regionen for de mulighetene som kan oppstå rundt havvind. Vi jobber derfor med å utarbeide en strategi som kan sette hele Lister-regionen på kartet, og å det få med næringslivet på laget er en viktig del av dette, sier Skage.

 

Er du interessert i å finne ut hva det kan bety for din bedrift? Meld deg på informasjonsmøtet her. 

Dato: 24. august

Sted: Utsikten Hotell

Tid: kl. 15:00 – 17:00

NB! Begrenset plass på grunn av korona.