Har du et bærekraftig innovasjons- eller utviklingsprosjekt innen fiskeri og akvakultur? Da kan dette være støtteordningen for deg.

Tilskuddsordning for bærekraftig blå næring har som hovedmål å bidra til etablering og videreutvikling av en bærekraftig fiskeri- og akvakulturnæring.

Ordningen ønsker å stimulere til tettere samarbeid mellom høyere utdanning og forskning og næringen i Agder.

Maksimalt støttebeløp er 300 000 kroner, og støttebeløpet kan ikke utgjøre mer enn 75% av totalkostnadene.

 

Hvem kan søke?

Private virksomheter lokalisert i Agder kan søke.

Søknaden må være skriftlig, og søker skal benytte søknadsportalen www.regionalforvaltning.no.

 

Hvilke prosjekter prioriteres?

Innenfor tilskuddsordning bærekraftig blå næring har vi følgende prioritering av søknader i 2021:

  1. Prosjekter som bidrar til utvikling og etablering av nye arter innen akvakultur, fiskeri eller videreforedling av sjømat.
  2. Prosjekter som bidrar til utvikling og etablering av nye driftsformer.
  3. Prosjekter som bidrar til videreutvikling av eksisterende virksomhet.

Det gjøres oppmerksom på at samarbeid med Senter for kystsoneøkologi (CCR) ved Universitetet i Agder i form av masterstudent, eller samarbeid med andre forskningsinstitutt vil gi særlig fortrinn.

 

Søknadsfrister

Tilskuddsordningen har to årlige søknadsfrister i 2021.

  • 1. september (vedtak senest 30.09.2021)
  • 15. oktober    (vedtak senest 18.11.2021)

Det lyses ut 1,7 millioner kroner i 2021.

 

Mer om vilkår for støtte og kontaktinformasjon for spørsmål finner du her.