BI tilbyr nå 5 nettbaserte, korte og fleksible kurs som enkelt kan kombineres med jobb, jobbsøking og familieliv. Kursene skal være relevante for arbeidslivet og bidra til å gjøre deltakerne i målgruppen mer attraktive for arbeidslivet.

 

Myndighetene har bevilget flere midler til kompetanseheving for de som har det vanskeligst i arbeidsmarkedet nå.  Via Næringshagene i Norge kan Lister Nyskaping nå i samarbeid med Handelshøyskolen BI tilby flere gratis nettbaserte kurs med studiepoeng, og tilbudene er særlig rettet mot nyutdannede, unge med liten jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og ledige og permitterte.

 

Tilbudet består av fem kurs høstsemesteret 2021 som gir formalkompetanse med 7,5 studiepoeng på hvert kurs.

 

Kursene er finansiert av Kompetanse Norge/DIKU gjennom programmet ‘’Tilskudd til fleksible utdanningstilbud for nyutdannede, unge uten jobberfaring og ledige/permitterte’’. 

 

 

Øk kompetansen innen etterspurte fagområder

Handelshøyskolen BI har valgt ut fem kurs basert på deres kompetanse om hva virksomheter særlig etterspør. Deltakerne kommer til å møte noen av BIs dyktigste og mest etterspurte undervisere som hjelper til med å omsette teori til praksis i arbeidslivet.

 

De fem kursene som tilbys gratis er:

·        Økonomi og forretningsforståelse

·        Prosjektledelse

·        Digital forretningsforståelse

·        Customer Experience Management

·        Bærekraft som konkurransefortrinn.

 

For mer informasjon om kursenes innhold, gjennomføring og hvordan man søker finner du HER

 

 

Karrieretjeneste

Som et ekstratilbud vil deltakerne i løpet av kursperioden tilbys karrieretjenester via BIs Karrieresenter. Her vil de få konkrete tips til jobbsøking og tilgang til BIs omfattende karriereportal. BI tilbyr også en ‘CV-dag’ hvor man kan få individuell tilbakemelding på CVen sin.

 

 

Oppstart i august og september – hvem kan søke?

Alle de fem kursene gjennomføres høstsemesteret 2021, og det første kurset starter 20. august. Det er begrenset med plasser, så BI anbefaler derfor å være raskt ute med å søke.

 

Kursene er gratis. Det er ingen studieavgift eller eksamensavgift, men man må kjøpe pensumlitteraturen selv. Opptakskravet er generell studiekompetanse. Man kan også søke på bakgrunn av realkompetanse.

 

Kan andre melde seg på? Det er ikke vi som står for inntak – så oppfordringen er at om du ikke er i målgruppen, så skal du bare søke likevel. Blir det ledig plass kan du ha en mulighet.

 

 

Akademisk tyngde og nærhet til arbeidslivet

Handelshøyskolen BI er en anerkjent høyskole med tette bånd til næringsliv og offentlig sektor. Alle kurs og studier utvikles basert på en kombinasjon av innsikt om arbeidslivets kompetansebehov og oppdatert forskning. Kombinasjonen av akademisk tyngde og praktisk orientering vil derfor gi deltakerne verdifull og etterspurt kompetanse i arbeidslivet.