Nå kan lokale virksomheter i Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Hægebostad søke om nye kompensasjonsmidler. 

Kommunene har fått tildelt nye midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Tilskuddet skal også kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

 

Dette gjelder særlig:

 • Støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning
 • Støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
 • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

 

Hvem kan få støtte?

Kommunene har frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. Eksempler på hva kommunene kan støtte er

 • Virksomheter som må stenge ned på grunn av smitteverntiltak
 • Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene
 • Virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger
 • Tilskudd til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet er også et formål for bruk av midlene.

 

Ved tildeling av økonomisk støtte til bedrifter skal følgende forhold belyses og legges ved som vedlegg i søknaden:

 • Redegjørelse for hvordan bedriften er blitt påvirket av Covid-19 pandemien. Forklare hvilke økonomiske konsekvenser smitteverntiltak og/eller nedgang i omsetning har hatt på bedriften (dersom mulig legges kostnader bedriften har hatt til håndtering av smitteverntiltak inn). Vedlegges i regionalforvaltning.no
 • Innsendelse av årsregnskap for 2019 og 2020. Regnskapsrapport fra 1.kvartal 2021 skal sendes inn hvis bedriften søker kompensasjon for 2021.
 • Dersom bedriften består av avdelinger som naturlig kunne vært organisert som egne virksomheter, vil det kunne søkes om å få økonomisk støtte til flere avdelinger. Dette må belyses i søknaden. (F.eks. vil et hotell med restaurant kunne vise til årsregnskap for hver av disse to avdelingene og dermed kunne motta støtte som om det var to virksomheter).
 • Dersom bedriften er i oppstartsfase og ikke eksisterte i 2019 skal det redegjøres for budsjett og forventet inntjening (svar dersom aktuelt for din bedrift)
 •  

 

Hvordan søke?

Elektronisk søknad finner du her her.

 

Søknadsfrist: 18. mai 2021

Søknadsskjema her. 

 

Kontaktperson:

Smiljana Divjak i Lister Nyskaping eller næringsansvarlig i den enkelte kommune.