Utvikling av pumpestasjoner for avløpsvann har stått stille i over 50 år. Det har Pumpemodul AS i Farsund gjort noe med.

Av Kristina Olsson Rogstadkjærnet

Hva får man når man slår sammen en praktisk gründer med en god ide, en person med sterk kompetanse på feltet og en medeier med stor tro på prosjektet? I Pumpemodul sitt tilfelle: innovasjon bygget for fremtiden.

– Det har lenge kun vært søkelys på å gjøre noe med utviklingen av renseanlegg for avløp. Pumping av avløp har ikke vært like sexy, samt at den gamle løsningen jo har fungert slik den skal. Men nå er det på tide å modernisere og effektivisere også denne delen. Det er her Pumpemodul kommer inn i bildet, sier Arne Marthinsen, som sitter som styreleder i selskapet.

 

Sikrere løsning

Pumpemodul er en ny type pumpestasjon for avløp som er sikrere å jobbe med, enklere å plassere i både kommunale og private rørsystem, og har lavere driftskostnader enn en vanlig pumpestasjon.

Pumpestasjonen består av en hevbar pumpemodul montert i en ytre tank. Den er basert på standard pumpeteknologi, satt sammen på en ny måte, slik at hele stasjonen ligger under bakkenivå.

– Vanlige pumpestasjoner med et overbygg må sjekkes en gang i uka og spyles med høytrykksspyler. Det gjør at den som vedlikeholder er mer utsatt for avløpsvann og gasser. Pumpemodul er nærmest vedlikeholdsfri, og det som trengs av tilsyn foregår over bakkenivå i frisk luft, noe som gjør det til en mye tryggere arbeidsplass, sier Marthinsen.

Beste på markedet

Ideen om en ny type pumpestasjon oppstod først i hodet på Hans Kristian Larsen. Han er industrimekaniker i bunn, og var lenge ansvarlig for drift av pumpestasjonene i Farsund kommune. I de årene begynte han å tenke på om det gikk an å drive vedlikehold på en enklere måte.

Han laget en tegning og tok kontakt med det mekaniske verkstedet Einar Øgrey Farsund AS.

– Øgrey har ressurser til utvikling, og en god bedriftskultur for nye ideer. De likte ideen, og gikk inn som investor på utvikling. Det er givende å få med seg folk som brenner for å få ting til, sier Larsen.

I 2016 laget de en patentert prototype som gjennom flere år er testet og forbedret.

Deretter ble Berber Korf ansatt som produksjons- og utviklingsleder. Også hun med mye kompetanse og lang erfaring rundt drift av kommunale vann- og avløpsanlegg.

– Brukererfaring er viktig. At Pumpemodul er så gjennomtenkt gjør det til det beste produktet på markedet i dag. Det er lite vedlikehold i og med at pumpesumpen tømmes fullstendig under hver pumpesyklus, samt at styring enkelt kan gjøres via et driftsovervåkingssystem, sier Korf.

Hev og senk: Styreleder Arne Marthinsen viser på en mindre prototype hvordan man kan løfte hele anlegget opp i frisk luft, noe som gjør det både enklere og tryggere å vedlikeholde.

Testkjøring i lokale kommuner

Ved støtte fra Innovasjon Norge har Pumpemodul nå fått muligheten til å testkjøre pumpemodulen i Åseral, Lyngdal, Flekkefjord og Farsund for å skaffe seg referanseprosjekter.

– Markedet er jo foreløpig ganske konservativt, og ikke veldig mange har tenkt på at det har dukket opp nye løsninger på denne fronten. Derfor er det veldig spennende at disse fire kommunene er så fremtidsrettede at de ønsker å teste Pumpemodul i sine miljøer, sier Larsen.

Pumpemodulene skal ha ett års drift i hver kommune for å finne ut hvordan de funker i ulike miljøer og klima. I Åseral skal modulen særlig testes opp mot den lange og kalde vinteren, og hvordan det vil fungere over tid.

De har også fått en masterstudent til å undersøke HMS-aspektet nærmere for å skaffe dokumentasjon rundt dette. I tillegg skal de jobbe videre med digitalisering knyttet til modulen gjennom å utvikle et nytt, digitalt styringssystem.

 

Flere bruksområder: Pumpemodulen er lett å integrere i tettsteder og bymiljø, i tillegg til at den  aktuell for flomutsatte områder, da den også kan driftes under vann.

 

Målbedrift

Næringsutviklingsselskapet Lister Nyskaping har hjulpet med søknadsskriving til Innovasjon Norge og SkatteFunn, samt å sette Pumpemodul i kontakt med både kommuner og andre potensielle kunder.

– Lister Nyskaping er et kompetent og nyttig organ for næringsutvikling i regionen som har hjulpet oss med flere praktiske oppgaver. At de jobber på tvers av kommunegrenser er svært verdiskapende for bedrifter og prosjekter i regionen. Det er slike interkommunale samarbeid som er fremtiden, sier Marthinsen.

En innovasjon kommer sjelden alene. Teamet bak Pumpemodul holder nå også på å utvikle et tilleggsprodukt, som går ut på å rense overløpsvann før det går tilbake igjen i miljøet.

– Vi prøver å tenke fremover i alt vi gjør, og at Pumpemodul skal være en del av fremtidens smarte byer og tettsteder. Dette for å være med på å utvikle et samfunn som er smartere, mer bærekraftig og bedre å leve i, sier Marthinsen.

 

Har du en gründeridé? Les mer om hvordan Lister Nyskaping jobber for at gründere og bedrifter skal lykkes.