Har du en utfordring knyttet til IT i din bedrift og ønsker at noen kommer inn med nye øyne på ulike løsninger? Universitetet i Agder søker nå bedrifter som tilbyr praksisplasser til sine bachelorstudenter.

Formålet er å gi studenten innsikt i og forståelse for en konkret organisasjons behov og prosesser knyttet til et IT-relatert prosjekt.

Aktuelle prosjekter er gjerne knyttet til innovasjon med IKT, systemutvikling eller anskaffelse, drift og vedlikehold av ulike typer IT- og informasjonssystemer.

Gjennom å arbeide i lengre tid med en konkret oppgave i en bedrift, skal studenten få innblikk i praktisk problemløsning i en jobbsituasjon. Innholdet i emnet bestemmes av bedriftens behov og i henhold til inngått avtale mellom bedriften og Institutt for informasjonssystemer ved UiA.

Et praksisopphold kan også resultere i samarbeid om om bacheloroppgaven og videre ansettelse. Les gjerne siste nyhetssak om bacheloroppgavesamarbeid hvor studentene skal effektivisere kjøkkenproduksjonen.

 

Innhold

Prosjektets innhold skal være faglig relevant for spesialiseringsretningene på bachelorstudiet i IT og informasjonssystemer. Eksempler på aktuelle oppgaver kan være:

  • ulike aktiviteter innen innovasjon og systemutvikling inklusive utarbeidelse av forretningsplan
  • business case
  • utarbeiding av kravspesifikasjon
  • analyse og design
  • programmeringsoppgaver
  • installasjon, drift og vedlikehold av systemer, databaser, nettverk og lignende

 

Det legges opp til at studenten er utplassert i en bedrift en dag i uken gjennom hele høstsemesteret 2021, men dette kan avtales med studentene med hensyn til bedriftens behov og andre emner studenten tar.

Normert arbeidsbelastning for variant èn (IS-307) er 10 timer per uke, mens for variant to (IS-302) er det 13 timer per uke. For studentene arrangeres det også 4-5 obligatoriske samlinger for å utveksle erfaringer.

 

Av interesse for din bedrift? Kontakt her

Dersom din virksomhet ønsker å se på muligheter for å ta imot studenter i praksis, ber vi deg om å svare på følgende spørsmål og sende de til amna.drace@uia.no innen 22.mars:

1. Kort om din virksomhet
a) Navn på organisasjonen
b) Bransje/sektor
c) Antall ansatte
d) Lokalisering

2. Bakgrunn for ønsket om å tilby praksisplass

3. Mulige arbeidsoppgaver og prosjekter for praksisstudenten
a) I hvilken/hvilke avdeling/-er det aktuelt å ha praksiskandidater?
b) Er det konkrete arbeidsoppgaver eller prosjekter som er påtenkt?
c) Hvor mange timer ser dere for dere at studenten er tilstede
eventuelt ønsket prosjektlengde?

4. Hvor mange praksiskandidater kan din organisasjon ta imot?

5. Stilles det noen spesielle krav ved utvelgelse av aktuelle kandidater til din virksomhet?

6. Kontaktinformasjonen til UiAs kontaktperson i deres organisasjon

 

Frist 22. mars 2021. 

Se kontaktinformasjon nederst i teksten.