Bedrifter i Farsund kommune som er rammet av koronapandemien kan nå søke om økonomisk støtte fra regionale koronamidler i Listerfondet.

Dette er midler koordinert fra Fylkeskommunen, og fordelt på flere næringsfond i regionen.

 

Bedriftsrettet støtte

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som Farsund kommune mener er viktige for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Målgruppen er bedrifter og næringsaktører.

Kriterier for å søke:

  1. Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser – hvordan utvikle/sikre disse som et tiltak etter endringer som følge av Covid-19. 
  2. Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet – tiltak som er nødvendig for å utvikle foretaket og ruste virksomheten for en fremtid hensyntatt pandemien.

Lister Nyskaping ivaretar hele prosessen for Farsund kommune. Fristen for å søke er satt til 5. februar 2021.

 

Fristen for å søke er satt til 5. februar 2021.

Dersom din bedrift ønsker å søke, ta direkte kontakt med Lister Nyskaping:

Telefon: 950 15 365

epost: post@listernyskaping.no