Det er marinbiolog Lone Sunniva Jevne (30) som skal ta fatt på jobben med å videreutvikle og bygge Innakva LAB som et innovasjonsselskap for infrastruktur, samarbeid og kompetanse for blå næring på Sørlandet.

Av Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping

Doktorgrad i lakselus og erfaring fra oppdrett på laks og sukkertare. Det er noe av ballasten til Lone Sunniva Jevne fra Arendal.

Nå skal hun strekke seg mot nye horisonter som daglig leder i Innakva LAB.

– Jeg ser frem til å jobbe enda tettere på næringslivet, og ikke minst gjøre forskning mer anvendbar og enklere å implementere i den daglige driften for bedriftene, sier Jevne.

Hun står helt til høyre i bildet over sammen med Arnt Abrahamsen, ordfører i Farsund, Jan Willy Føreland, styreleder i Innakva LAB, Tove Margrethe Gabrielsen, professor i marinbiologi ved Universitetet i Agder (UiA)

 

 Kompetanse til regionen

I desember 2020 pakket hun ned livet i Trondheim der hun jobbet som forsker på prosjektet Taskforce lakselus ved NTNU, og vendte nesa mot Listerregionen. Nå har hun funnet seg en leilighet langs elva på Feda.

– Å flytte tilbake til Sørlandet føles som å flytte hjem. Jeg gleder meg til å sitte på brygga på Feda med morgenkaffen min når det blir litt varmere i været. Det er et utrolig vakkert sted, sier Jevne.

Innakva LAB er i dag eid av Lister Nyskaping, men med mål om at  Innakva bedriftsklynge, som er nettverket for blå bedrifter på Sørlandet, skal bli en viktig medeier. Selskapet samarbeider  tett med Universitetet i Agder, den videregående skolen i Flekkefjord og med bedriftene i den marine sektoren.

– Det er veldig spennende at Lone skal lede Innakva LAB. Hennes kompetanse er nyttig for å bygge blå næring i regionen og jeg ser frem til samarbeidet, sier Trond Rafoss, styreleder i Innakva bedriftsklynge.

 

Kvalitetsstempel

I Taskforce lakselus hadde den unge forskeren arbeidsoppgaver som forsøksplanlegging, analyse av prøver, publisering, røkting av laks, veiledning av masterstudenter, i tillegg til at hun var en støttespiller for koordinatoren i utvikling av prosjektet.

– Jeg jobbet sammen med Lone gjennom hele doktorgraden hennes, og det er noe jeg unner flere å gjøre. Hun er svært dyktig i faget sitt, har enorm arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner, sier Bjørnar Johansen, tidligere daglig leder av Blått Kompetansesenter Frøya som har vært med å koordinere Taskforce lakselus.

Han forteller videre at hun også har satt spor etter seg på NTNU med forskningen sin rundt bekjempelse av lakselus.

– NTNU er regnet som Norges beste universitet, og at hun har gjort doktorgraden sin der er et kvalitetsstempel i seg selv, sier Johansen.

I havgapet: I arbeidet med doktorgraden var Lone Sunniva Jevne mye ute på laksemerdene på Frøya i Trøndelag. Foto: Taskforce lakselus NTNU. 

Tidligere taregründer

– Noe av det som trigget meg til å søke på denne stillingen er diversiteten i regionen og i næringslivet. Den blå næringen her er så mye mer enn bare lakseoppdrett. Det finnes mange spennende innovasjons- og utviklingsmuligheter som kan øke verdien av eksisterende produksjoner, samt skape nye produksjoner, sier Jevne.

Hun var også med å starte opp Norway Seaweed høsten 2015, og har derfor en forståelse av en gründers behov når det kommer til kompetansebygging, nettverk og tilgang til infrastruktur for å teste ideer.

– Jeg var med som fagansvarlig på taredyrkning og marinbiologi i Norway Seaweed, noe som var en svært verdifull erfaring. Men siden planen alltid var å ta en PhD, solgte meg ut høsten 2017 for å fokusere fullt på doktorgraden, sier Jevne.

 

Første arbeidsdag: Lone Sunniva Jevne (til høyre) sammen med tidligere daglig leder i Innakva LAB, Liv Birkeland. 

 

Listerregionen som arbeidsplass

Kontorplassen vil være både i Lyngdal og Flekkefjord, i tillegg til at hun også vil være til stede i Farsund der Innakva LAB har et spennende lokale i Lundevågen.

–  I Lundvågen legger vi blant annet til rette for at UiA sine masterstudenter i kystsoneøkologi har sin base, forteller Liv Birkeland, som fram til nå har vært daglig leder i selskapet, før hun fortsetter:

– Med tanke på ambisjonene vi har for Innakva LAB og den større satsinga på utvikling av blå næring, er det virkelig et scoop å rekruttere Lone til stillinga som daglig leder. Vi beit oss særlig merke i entusiasmen hun har for å jobbe praktisk og anvendt, og at hun er en stor faglig kapasitet som samtidig trigges av potensiale for blå verdiskaping og samarbeid med næringsliv.

 

Tett på bedriftene

Jevne kommer til å jobbe tett på bedriftene, kommunene, den videregående skolen, Universitetet i Agder og andre deler av innovasjonssystemet på Sørlandet.

–  Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene i Innakva LAB og ser frem til å være med på utviklingen som skjer i den blå næringen på Sørlandet, sier hun.

 

 

Hva er Innakva LAB?

  • Teknisk utstyr, infrastruktur, tillatelser og lokaliteter for forskning, undervisning og utviklingsarbeid.
  • Tjenester for gjennomføring av forskning, undervisning og utviklingsarbeid.
  • Tilrettelegging for samarbeid mellom nærings- og kunnskapsaktører.
  • Samlokalisering i et sterkt og tverrfaglig kompetansemiljø.
  • Formidling av kunnskap om akvatiske økosystem og en bærekraftig forvaltning av disse.

 

Lurer du på mer om Innakva LAB? Ta kontakt her.