Kjell Vidar Netland fra Flekkefjord og Jørgen Tjørhom fra Sirdal skal være med på å løfte og styrke næringslivet i Listerregionen.

Av Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping

2020 ble et travelt og innholdsrikt år for Lister Nyskaping. Gode tilbakemeldinger fra arbeidet i over 80 bedrifter gjorde at selskapet gikk opp to nivåer på Sivas næringshageprogram.

Det ga også grunnlag for nye ansettelser, noe som vil tilføre enda mer kapasitet og kompetanse til bedrifter i regionen.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått Kjell Vidar og Jørgen med på laget. Deres kompetansefelt er med på å styrke ambisjonen til Lister Nyskaping om å være et innovasjonsselskap for fremtiden, sier Christiane Skage, daglig leder i Lister Nyskaping.

I begynnelsen av januar startet Netland og Tjørhom i sine nye roller som prosjektledere.

Tjørhom (til venstre i bildet) har allerede i flere år jobbet 50 prosent i Lister Nyskaping, men går nå opp i full stilling. Tidligere jobbet han også 50 prosent i Sirdal kommune med arealplanlegging, energi, miljø, klima og næringsliv.

 

Fornybar energi og blå næring

I sin nye heltidsstilling skal Tjørhom fortsette arbeidet med å bidra i ​Lista Renewable Energy Park​ med både prosjektutvikling, prosjektledelse og kontakt opp mot virkemiddelapparatet, myndigheter og eksterne samarbeidspartnere.

Les også: Løfter Lister som fornybart kraftsentrum.

– Lister har store mengder fornybar energi som mange bedrifter bygger på. Jørgen sitter allerede på mye kunnskap og erfaring rundt å utvikle slike prosjekter og etablere gode samarbeid for sirkulærøkonomi. Det vil være med på å gjøre bedriftene og regionen aktuell også for morgendagens næringsliv, sier Skage.

I tillegg overtar han også rollen som prosjektleder i Innakva-prosjektet, som er et møtepunkt og en samarbeidsarena for produsenter, leverandører og forsknings- og utviklingsmiljø innen blå næring på Agder.

Lang erfaring

Kjell Vidar Netland kommer fra en stilling som produktsjef i Tratec Halvorsen AS, der han jobbet i åtte år.

Nå er han klar for nye utfordringer som forretningsutvikler, og skal i hovedsak jobbe med bedrifter og gründere gjennom næringshageprogrammet.

– Kjell Vidar stiller med lang erfaring fra industri og kjenner godt til næringslivet i Listerregionen. Det vil komme godt med i fremtidig utviklingsarbeid, sier Christiane Skage, daglig leder i Lister Nyskaping.

 

Motivert

Netland ser frem til å til å bli bedre kjent med de ulike bedriftene og de utfordringene de møter.

– Det er inspirerende å jobbe tett på gründere i oppstartsfasen og bedrifter som ønsker vekst og utvikling. Jeg er sterkt motivert til å bidra til et enda sterkere næringsliv i regionen, sier Netland.

 

Har du lyst til å utvikle din bedrift eller har du en god gründeridé? Ta kontakt med oss i Lister Nyskaping.