På bare fire måneder midt i en pandemi har Flekkefjord Elektro vokst fra 35 til 76 ansatte, og blitt en etterspurt kompetansebedrift i flere nye markeder både lokalt og nasjonalt.

 Av Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping

Flekkefjord Elektro startet opp i 1990 for å levere skipsinstallasjoner til skipsverftet Simek, som i nesten 50 år var en velkjent hjørnesteinsbedrift i Flekkefjord. Etter hvert startet elektrobedriften også med landbasert installasjon, industri og offshore.

Men da Simek gikk konkurs i 2018 fikk det store ringvirkninger også for underleverandørene. For Flekkefjord Elektro innebar det at de mistet sin hovedkunde gjennom nesten 30 år. Årene som fulgte ble tøffe, og resulterte i flere runder med permittering av ansatte.

 

En lagsport

Det var derfor ikke en enkel oppgave Geir Reinertsen hadde foran seg da han startet som daglig leder i midten av august 2020. Han kom da fra en ledende stilling i Stavanger.

– Min første prioritet ble å endre fokuset internt, få folk til å tro på bedre tider for bedriften og styrke kompetansen i selskapet. Her var det viktig å spille på de flinke menneskene som allerede jobbet i Flekkefjord Elektro, og hente kompetanse utenifra, sier Reinertsen.

Han startet med å hente inn Jarl Magne Strømland, som tidligere har vært både installatør og daglig leder i Flekkefjord Elektro.

– Han er vår nye installatør, men bidrar også som en solid ressurs på mange felt, sier Reinertsen. 

I slutten av august kom Rune Kvelland inn i teamet som leder for reiseavdelingen. Også han fra en ledende stilling i Stavanger. Da begynte snøballen å rulle fort.

– Vi møtte hverandre på trening og satte griller i hodet på hverandre rundt utvikling av selskapet. Jeg skjønte fort at dette var en person det ville lønne seg å ha med på laget, sier Reinertsen.

Fikk du med deg denne? Grobunn for omstilling.

 

 

God assistanse

Reinertsen forteller at bedriften hadde et tydelig behov for endring og ny kurs, og tok derfor kontakt innovasjonsselskapet Lister Nyskaping som hjalp til med kartlegging, utvikling og forretningsmodell.

– Lister Nyskaping kom inn med et nytt syn og satte ting i system. Å bli målbedrift hos dem var en veldig god og viktig assistanse for oss i en krevende prosess, sier Reinertsen.

På bakgrunn av dette strategiarbeidet er selskapet nå i gang med et omfattende omstillingsarbeid internt som innebærer omfordeling av roller, nye systemer og innarbeide ny forretningsstrategi. Reinertsen roser sine ansatte for å ha tatt imot de nye endringene med glede og pågangsmot.

– Fra dag en har de ansatte vært positivt innstilt, selv når ting har skjedd i stor fart. Dette er ja-folk med sterk kompetanse og stor vilje til å få ting til.

 

Ser fremover. Både daglig leder Geir Reinertsen (til venstre) og driftssjef Rune Kvelland mener Flekkefjord Elektro har et stort potensiale også nasjonalt.

 

 

Kompetansebedrift

Under kartleggingen ble det også tydelig at Flekkefjord Elektro trengte flere bein å stå på, og i september ble det opprettet en reiseavdeling som nå opererer i hele landet. På kort tid har den fått over 30 ansatte, der alle er tilkoblet hovedkontoret i Flekkefjord.

– Der hadde vi god klaff på timing. Etterspørselen i markedet er stor. Vår målsetning er å levere på service, kvalitet og kompetanse til kunden slik at de føler en trygghet når de velger oss, sier Kvelland.

De avslører at de hadde et delmål om å klare å ansette 10-12 nye før jul.

– At vi nesten har doblet staben siden da er rett og slett ganske eventyrlig, sier Reinertsen.

Han sier at han er imponert over måten reiseavdelingen representerer firmaet, og kvaliteten de leverer i arbeidet rundt i landet.

– Selv om det har gått fort, har vi vært opptatt av å sette de ansatte sammen i gode team og samtidig få hver enkelt til å føle en tilhørighet til bedriften. De må også føle at ledelsen følger dem opp, så vi har derfor tett oppfølging med alle. Vi tror det er en viktig faktor for å lykkes, sier Kvelland.

 

Kvalitet i fokus

I tillegg til å levere elektrotjenester og elektropersonell, leverer også Flekkefjord Elektro nå instrumentrørleggere og mekaniske tjenester og personell, i tillegg til produkter som solcelleanlegg, elbil ladere, innbruddsalarmer, dørlåser og brannalarmanlegg.

– Hos oss skal kunder kunne få en total pakke og en trygg opplevelse av at vi kan det vi holder på med. Vi skal være kjent for å levere kvalitet i alle ledd, sier Reinertsen.

Bedriften har også landet flere nye rammeavtaler, både lokalt og andre steder i landet.

 – Det vil gi oss flere muligheter til å utvikle oss som selskap, og delta i ulike prosjekter, sier Reinertsen.

 

Veien videre

I 2021 skal Flekkefjord Elektro fortsette å utvikle seg lokalt, få enda mer ut av reiseavdelingen, og lande omstillingsarbeidet internt.

– I og med at veksten har vært så stor på kort tid har det vært noen voksesmerter. Nå ser vi frem til å lande i vår nye arbeidshverdag, og fortsette å bygge et godt fundament for at Flekkefjord Elektro skal fortsette å være en kompetansebedrift i utvikling og en god arbeidsplass i mange år fremover, sier Reinertsen.

 

Ønsker du å utvikle din bedrift? Her kan du lese mer om hvordan Lister Nyskaping jobber med sine målbedrifter.