Har du måtte ta den vanskelige beslutningen om å nedbemanne bedriften din? Dette webinaret er en utstrakt hånd for å hjelpe deg gjennom de juridiske prosessene.

Korona-pandemien har vært svært krevende for enkelte bransjer, og mange virksomheter opplever usikkerhet om fremtiden. Det gjør at flere bedrifter har sett seg nødt til å redusere antall årsverk.

Hva er egentlig saksbehandlingsreglene og hvilke juridiske krav stilles når en virksomhet må nedbemanne? Dette webinaret gir deg en overordnet oversikt over prosessen, og konkrete, praktiske råd til hver del av det.

 

 

Innhold

Det stilles flere krav til arbeidsgiver for at nedbemanningsprosessen skal være lovlig. En nedbemanningsprosess krever derfor oversikt og forståelse for arbeidstakers rettigheter og gjeldende regler for nedbemanning.

 

På dette webinaret vil du få høre mer om:

  • Behandling før beslutning om nedbemanning
  • Kollektive drøftelser
  • Utvalgskriterier og utvalgskrets
  • Individuelle drøftelser

 

Det er lagt opp 35 min med presentasjon og 10 min til spørsmål.

 

Kjetil Mogård Bergem er advokat i Deloitte Advokatfirma på Sørlandet, og holder jevnlig seminarer for næringslivet på Sørlandet innenfor en rekke rettsområder.

 

Velkommen til webinar!

 

 

 

Foredragsholder Kjetil Mogård Bergem

Foto: Erlend Haddeland, Media Sør

 

 

Når og hvor?

 

Webinar på Zoom – link sendes ved påmelding. 

 

Utsatt – ny dato kommer.

 

 

Webinaret er gratis.