Vil du bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i en av fremtidens viktigste næringer? Innovasjonsselskapet Innakva LAB AS søker ny daglig leder.

Bærekraftig forvaltning og bruk av hav, innsjøer og elver er avgjørende for vår felles fremtid. Aktørene i Norge står i en særstilling og er blant de fremste innen forskningsbasert kunnskap og teknologisk utvikling.

Innakva LAB AS er et innovasjonsselskap som skal bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser innen de blå næringene.

 

Daglig leder Innakva LAB AS

Vi søker en entusiastisk daglig leder som skal legge til rette for flere bedrifter og lønnsomme arbeidsplasser innen de akvatiske næringene på Sørlandet. Med engasjement skal vi sammen videreutvikle selskapet, bidra til innovasjon og bærekraftig vekst i en av de mest spennende næringene i Norge.

Stillingen vil ha en kollegial tilknytning til Lister Nyskaping og vil jobbe tett på bedriftene, kommunene, den videregående skolen, Universitetet i Agder og andre deler av innovasjonssystemet på Sørlandet.

 

Sentrale oppgaver:       

 • Utvikle Innakva LAB AS til en regional og nasjonal aktør for innovasjon i akvatiske næringer.
 • Bygge en bærekraftig forretningsmodell og være ansvarlig for den daglige drift av selskapet.
 • Etablere og utvikle infrastruktur, utstyr og tjenester ut fra brukernes behov.
 • Utvide og strukturere samarbeidet med bedriftene, kommunene, fylkeskommunen, Universitetet i Agder, andre kunnskapsmiljø og myndigheter.
 • Regional reisevirksomhet

 

Personlige egenskaper og bakgrunn:

 • Innstilt på en utfordrende og variert hverdag.
 • En god organisator og evner å etablere et godt samarbeid med bedriftene og andre som er involvert i innovasjonsøkosystemet.
 • Praktisk anlagt, strukturert og ser muligheter for praktisk og kommersiell videreutvikling av selskapet i forhold til brukernes behov.
 • Det er ønskelig med erfaring fra ledelse og utviklingsprosesser.
 • Relevant bakgrunn fra de akvatiske næringer.
 • Utdanning på høgskole- eller universitetsnivå. Relevant praksis kan kompensere for manglende formell kompetanse.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 

Om arbeidsgiveren

Innakva LAB AS er et innovasjonsselskap som skal bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser hos nye og etablerte bedrifter innen de akvatiske næringene på Sørlandet.

Selskapet er i dag eid av innovasjonsselskapet Lister Nyskaping, og det arbeides med at Innakva bedriftsklynge, som er nettverket for blå bedrifter på Sørlandet, blir medeier. Innakva LAB AS samarbeider tett med Universitetet i Agder, den videregående skolen i Flekkefjord og med bedriftene tilknyttet nettverket. Sørlandets kompetansefond bidrar sammen med næringsliv og andre partnere til finansiering av vårt arbeid.

Ved spørsmål om denne stillingen kontakt Intersearch Norway ved Eystein Sandvik.

 

Arbeidsgiver: Innakva LAB AS

Stillingstittel: Daglig leder Innakva LAB AS

Frist: Snarest

Ansettelsesform: Fast