GCE NODE og Innakva har gleden av å invitere deg til seminaret «Norsk Havbruk – Utvikling og innovasjon for fremtiden».

Havbruk er for Norge en viktig næring som skaper arbeidsplasser, ny kompetanse og store verdier.  Det har de siste årene være en økende interesse for offshore havbruk, det vil si fiskeoppdrett som foregår lenger til havs enn det som er vanlig i dag.

Dette henger sammen med et økende behov for areal og miljø- og sykdomsutfordringer i flere områder hvor det drives oppdrett i dag.

Gjennom ordningen med utviklings-tillatelser, har regjeringen lagt til rette for utvikling av ny havbruksteknologi, herunder teknologi som egner seg for virksomhet på mer eksponerte lokaliteter.

 

Havet som grunnstein

GCE NODE har hatt aktiviteter innen havbruk siden 2018, og aktivitetene for 2020 bygger videre på tidligere arbeid.  Havet er grunnsteinen for nye arbeidsplasser, matproduksjon og energi ifølge FNs bærekraftsmål, Horisont Europa, EU-kommisjonen og regjeringen i Norge.

Dette er områder der flere av bedriftene i GCE NODE allerede har verdensledende teknologiske løsninger, men hvor de trenger en bedre forståelse for behovene i havbruksnæringen for å kunne gå videre med videreutvikling gjennom spesifikke FoUI-prosjekter.

Last ned fullt program her.

 

Covid-19: All GCE NODE events are organized in compliance with national and local Covid-19 guidelines. Events may be cancelled on short notice as a result of updated recommendations and restrictions from the health authorities.

 

Når og hvor?

 

1. – 2. desember på Dyreparken Hotell, Dyreparkveien 2, 4609 Kristiansand

Deltakeravgift:
Medlemmer i GCE NODE/Innakva kr. 1200,- +mva

Andre kr. 2400,- +mva

Påmeldingsfrist 16. november