På bakgrunn av sitt arbeid i over 70 bedrifter i regionen får Lister Nyskaping til neste år over dobbelt så mye støtte som skal komme bedrifter og gründere til gode.

Av Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping.

– Dette oppleves som en stor anerkjennelse for det arbeidet vi har lagt ned. Vi er nå den største næringshagen på Agder. Målet er som det alltid har vært, å være en nyttig ressurs for bedrifter og gründere i Lister. Nå ser vi frem til å ha mulighet til å hjelpe enda flere, sier Christiane Skage, daglig leder i Lister Nyskaping.

Næringshagene i Norge er et nasjonalt nettverk, og består av 40 næringshager over hele landet. De tilbyr en lokal næringsutvikling der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital.

I 2021 rykker Lister Nyskaping opp to nivåer i Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram, og får med det dobbelt så mye midler til å drive næringsutvikling i regionen.

 

Ruster bedrifter for fremtiden

Næringshageprogrammet retter seg mot etablerte bedrifter og har et spesielt fokus på distriktene. Gjennom programmet kan de blant annet få hjelp til å utvikle ideer, bedriftsrådgivning og kommersialisering.

– Måten vi jobber på er at vi går inn i bedriftene og løfter dem til nye nivåer som skal ruste dem for morgendagens utfordringer. Det kan være alt fra hjelp med søknader, omstilling, utvikling av forretningsplaner og innovasjonsprosjekter, sier Skage, før hun fortsetter:

– At vi nå blir løftet opp to nivåer er et resultat av flere år med strategisk arbeid og synliggjøring av de mulighetene som finnes i regionen. Og dem er det mange av. Listerregionen har et skjult skattekammer av flinke folk og innovative bedrifter.

 

Feiring: De ansatte i Lister Nyskaping ble overrasket av styret med blomster, kake og gratulasjoner da nyheten ble kjent. Fra venstre: styremedlem Svein Vangen, styreleder Arne Mikalsen og daglig leder Christiane Skage.

 

Utvikler muligheter

I tillegg til å jobbe med bedrifter og gründere jobber også Lister Nyskaping med flere regionale prosjekter. Blant annet har de gjennom flere år vært involvert i prosjektet om å få en batterifabrikk til Lista. Et annet prosjekt som har vokst seg utover hele Sørlandet gjennom en egen næringshagesatsing og bedriftsklynge er Innakva, som skal bidra til vekst og utvikling i blå næring.

– Listerregionen ligger sentralt mellom to store byer, har nærhet til Europa og mye kompetanse innen flere bransjer og fagfelt. Her ligger det enormt mange muligheter som vi sammen med næringslivet skal fortsette å utvikle og løfte frem, sier Skage.

 

Stort trøkk

Lister Nyskaping er også akkurat nå i en ansettelsesprosess.

– Vi har et stort arbeidstrøkk og er involvert i mye som skjer. I den sammenheng trenger vi flere flinke folk som kan være med å løfte regionen ytterligere, helst med bakgrunn og erfaring fra industrien, sier Skage.

Styreleder Arne Mikalsen sier han er imponert over innsatsen og aktivitetsnivået til innovasjonsselskapet.

– Dette kommer ikke av seg selv, men av resultater som er oppnådd over tid av de ansatte. Et arbeid og en driv som virkelig blir lagt merke til, sier Mikalsen.

 

Les også: Slik jobber Lister Nyskaping for bedrifter.