Internasjonal investor og storbonde på Lista. Den nye styrelederen i Lister Nyskaping, Arne Sten Mikalsen, tror samarbeid på tvers av kommunene er nøkkelen til vekst i regionen.

                                                                                                                                                                                      Av Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping

 

Vi kjører gjennom en høyreist metallport og inn på det som tidligere var en NATO-flyplass på Lista i Farsund kommune. Rundt oss bølger det et åpne og storslåtte kystlandskapet denne delen av regionen er så kjent for. Himmelen er lysegrå, nesten som et blankt lerret over den historiske flyplassen. Klar for nye bruksområder, etableringer og innovasjon.

– Dette er faktisk en av Norges lengste rullebaner med sine tre kilometer, rett og slett en skikkelig god infrastruktur-enhet for Listerregionen med stor latent verdi, sier Arne Sten Mikalsen, og peker nedover betongbanen.

Han er medeier i flyplassen, som er Norges sørligste. Den er del av et område på 5500 mål, og det er i dag flere store og små næringsetableringer i og rundt flyparken. I tillegg leier lokale bønder dyrket jord og beitemark til sin produksjon. Det er også på dette området at det er håp om etablering av en ny batterifabrikk med mange tusen arbeidsplasser.

– Lister har alt som trengs. Overskudd av ren og fornybar kraft, nærhet til Europa og rent vann i stor monn. I tillegg har vi hele Norge samlet i en region når det kommer til natur og ressurser. Både høyfjell, fjord, store skoger og åpent kystlandskap, sier Mikalsen.

 

Inn for landing som ny styreleder i Lister Nyskaping: Arne Mikalsen håper Lister kan bygge seg opp som et eget kraftsenter med tanke på næringsutvikling. -For å få til det må vi satse på samarbeid og på å gjøre hverandre gode, det er nøkkelen til alt. 

 

Om å flytte hjem

Mikalsen er født i Farsund, men tilbrakte store deler av barndommen i USA, Hong Kong og London, før han i flyttet tilbake til kystkommunen i tenårene. Familien hans har i flere generasjoner drevet stort med shipping og industri, flere gründerbedrifter og nå de senere år, investorselskapet Venturos der Mikalsen er daglig leder.

– Jeg er nærmest flasket opp på nyskaping og gründerskap. Den bakgrunnen har gitt meg mye, men også store sko å fylle, sier investoren som har gått hen og blitt en seriegründer selv. Mer om det senere i saken.  

Etter videregående pakket han bilen og dro til Oslo for å ta økonomi på BI. Deretter gikk han over på idehistorie på Universitetet i Oslo.

– Jeg syntes det virket spennende å lære om filosofi og tankens historie. Det setter perspektiv på ting.

Det ble 18 år i hovedstaden før han i 2006 tok med seg familien og vendte nesa sørover igjen til Farsund, familiebedriften, stiv kuling og havet. Stedet han aldri trodde han skulle tilbake til.

– Vi flyttet hjem fordi jeg ville ta ansvar for familiebedriften. Å eie noe er en oppgave, ikke en tilstand. Det er mange ting jeg savner med å bo i en storby, men det er også fint å være tilbake. Det er jo tross alt dette som er hjemme.

 

Engasjert kubonde

Perspektiv er noe Mikalsen er opptatt av. Det å se ting i en større sammenheng, investere i det langsiktige.

– Når man skal bygge en region må man begynne på begynnelsen, i primærnæringen og i industrien. Det er der arbeidsplassene er, det vi skal bygge all infrastruktur og samfunn videre fra, sier han.

For å lære seg mer om det å være bonde startet han et kuprosjekt sammen med to kamerater. De importerte renraset wagyu-embryoer, en japansk kvegrase, fra Danmark i rør som ble lagt i flytende nitrogen. I reisefølget var en genetiker og en veterinær som sørget for å sette embryoet inn i surrogatkuas eggstokk på Lista. I 2015 så den første kalven dagens lys, og fem år senere nyter 35 kuer det gode, frittgående kuliv på jordene rundt flyplassen.

– Jeg har lært mye av den prosessen og har en helt ny forståelse av bondeyrket. I tillegg ble det viktig for oss å drive økologisk for å regenerere næringsstoffer og bevare mikroorganismer i jorda. Det gir også den beste kjøttkvaliteten, sier Mikalsen, som blant annet leverer til flere restauranter i hovedstaden.

 

Kubonde: Flokken på 35 kyr går ute på beitene rundt flyplassen hele året. Til høyre i bildet kan man se det som tidligere var en reserve-rullebane. 

Når krise blir til nye muligheter

For et øyeblikk siden kunne man skimte blå himmel, nå øser regnet ned og vindusviskerne jobber på spreng. Været skifter fort her ute ved havet. Foran rullebanen stopper Mikalsen bilen og kikker opp i lufta.

– Jeg må bare sjekke at det ikke lander et fly før vi krysser.

Han har nå startet et nytt selskap på området, Farsund Aircraft Storage, som skal tilby flyparkering til en flybransje som vil slite i flere år med å komme seg opp på samme høyde igjen.

– På grunn av covid-19 står tusenvis av fly parkert over hele verden. Og er det noe vi har på Lista så er det plass.

– Det høres ut som om det renner gründerskap og nytenking i dine årer også?

– Ja, det gjør kanskje det. Det er vanskelig å ikke bli engasjert og prøve å finne nye løsninger på ting, sier Mikalsen.

 

Positiv trend i Lister

Nå er han inne som ny styreleder i innovasjonsselskapet og næringshagen Lister Nyskaping, som arbeider for vekst og utvikling i bedrifter i regionen.

– Arne er med på den regionale tanken, som er utrolig viktig for det arbeidet vi gjør. I tillegg er han gründer selv og har lang erfaring og kompetanse rundt det å hente inn investorkapital. Det er noe vi i Lister Nyskaping ønsker å bli bedre på i vårt arbeid med å hjelpe bedrifter og gründere, sier Christiane Skage, daglig leder i Lister Nyskaping.

Historisk: Lista flyplass rommer mye historie. Her et militærfly som styrtet inne på området under krigen. 

 

 Den nye styrelederen har stor tro på at godt samarbeid på tvers av kommuner vil være nøkkelen til videre vekst.

– Jeg ser en positiv trend rundt interkommunalt samarbeid i Lister, noe arbeidet med den nye batterifabrikken er et godt eksempel på. Det blir jeg stolt av å tenke på. Her har også Lister Nyskaping gjort en solid jobb, sier styrelederen.

Han har mange tanker rundt den rollen Lister Nyskaping har for næringsutvikling i regionen.

– Like mye som vi er avhengig av de store bedriftene, er vi også avhengige av knoppskyting på enkeltpersonnivå i form av gründere. Det er her Lister Nyskaping har en utrolig viktig funksjon, sier den nye styrelederen.

 

Lys fremtid

– Det er så mange folk med gode ideer i regionen vår, men det er så lett å gå seg vill i jungelen av forskrifter, lover, administrative oppgaver og støtteordninger. En gründer vil jo egentlig helst bare holde på med det han eller hun brenner for. Å ha noen som kan hjelpe deg med det andre, eller bare ha en god støttespiller, er nødvendig for at folk skal få ting til.

Investoren kan selv skrive under på at det er en lang vei fra ide til suksess.

– Som gründer har du mange farer foran deg, det er mye som kan ryke i kommersialiseringsfasen og det er flere steder man kan risikere å snuble. Da er det viktig å få inn folk med kompetanse som kan veilede deg gjennom det.

Mikalsen har tro på en lys framtid for Lister, selv om tyngdekraften trekker både kompetanse og marked mot større byer.

– Sånn er det bare, det er den globale samfunnsutviklingen. Men hva med å lage et eget, fremoverlent kraftsenter i Lister? Det vil kreve mye av oss, men jeg er helt sikker på at vi kan få det til.

 

Har du en god gründeride eller trenger hjelp til å utvikle din bedrift? Her kan du lese mer om hvordan Lister Nyskaping jobber for bedriftene.