Innakva VEKST er en felles næringshagesatsing som skal bidra til vekst og utvikling i blå bedrifter på hele Agder. I midten av september hadde samarbeidspartnerne sin første samling.

Av Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping

 

 I desember 2019 fikk Lister Nyskaping ekstra midler fra Siva til en blå bransjesatsing i Næringshageprogrammet, som har fått navnet Innakva VEKST. Næringshagene i Norge er et nasjonalt nettverk med 47 næringshager spredt over hele landet. Tre av disse, Pågang næringshage i Risør, Lindesnesregionen næringshage og Lister Nyskaping, finner vi på Sørlandet. De tilbyr en lokal næringsutvikling der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet, finne kapital og alle mulige problemstillinger som møter næringsdrivende.

– Målsetningen for Innakva VEKST er som for alt annet av vårt arbeid, nemlig at det skal være konkret nyttig for bedriftene. Vi vil legge til rette for at de får støtte der de trenger det, enten det er noe typisk blått bransjespesifikt eller vanlig bedriftsutvikling, sier Liv Birkeland, prosjektleder i Lister Nyskaping.

Hun understreker at dette skal være et tilbud for bedrifter fra Flekkefjord i vest til Risør i øst, og at næringshagen skal utnytte kompetansen som finnes i hele Siva-familien.

 

Bedriftsbesøk: Fra venstre: Liv Birkeland, prosjektleder i Lister Nyskaping, gründer Vidar Birkeland, Camilla M. Grantham, daglig leder i Pågang næringshage, Kine Mørch fra Innoventus Sør, Hilde Tallaksen fra i Lindesnesregionen næringshage, Christiane Skage, daglig leder i Lister Nyskaping, Runar Brøvig i Innoventus Sør og Smiljana Divjak, forretningsutvikler i Lister Nyskaping.

 

Viktig samarbeid

Lister Nyskaping har gjennom sitt prosjektarbeid med Innakva erfart at samarbeid og utveksling av informasjon og kompetanse mellom bedriftene styrker verdiskapingen, og gjør at felles ressurser forvaltes bedre.

Derfor er nettopp samarbeid med andre næringshager og inkubatorer sentralt i den nye blå næringshagen for å styrke tilstedeværelsen og utviklingsarbeidet over hele Agder. I tillegg til de nevnte næringshagene er også inkubatoren Innoventus Sør med på laget.

– Et godt samarbeid mellom oss bidrar til en god delingskultur av kompetanse, nettverk og ressurser som vil styrke blå næringsutvikling på Agder, sa Camilla M. Grantham, daglig leder i Pågang næringshage, under regionsamlingen i Flekkefjord.

– Ja, det handler om å kryssklippe ressurser og gi bedrifter tilgang til flere muligheter, sa Hilde Tallaksen, rådgiver i Lindesnesregionen næringshage.

 

Oppleve næringslivet

I midten av september tok samarbeidsaktørene i Innakva VEKST turen til Flekkefjord for å diskutere og bli enige om rammene rundt driften. Først på planen stod et besøk hos Vidar Birkeland, som driver med ørretoppdrett i Lundevannet. Transporten til anlegget ble dresin på Flekkefjordbanen langs innsjøen som grenser både til Agder og Rogaland. Utbyggingen av banen startet i 1897, og det siste toget gikk i 1990. Etter det har dresinsykling på den naturskjønne toglinja blitt en stadig mer populær turistattraksjon for folk som reiser til Lister.

– Vi ønsket ikke bare å vise næringslivet i Lister til våre samarbeidspartnere, men også at de fikk en unik og minnerik opplevelse fra regionen, sier Liv Birkeland.

 

Fikk du med deg denne saken om ørretprodusent Vidar Birkeland? Kunder på kroken når verden floker seg til. 

En reise på skinner. Dresinsykling på Flekkefjordbanen med utsikt over Lundevannet på vei til bedriftsbesøk.

Bedre rustet sammen

I Rekevika møtte de gründer og målbedrift i Innakva VEKST, Vidar Birkeland. Allerede i 2003 søkte han om konsesjon på ørretoppdrett uten hell. Først i 2017 kom han i gang, denne gang med et  forprosjekt sammen med Innovasjon Norge. Andreas Lindhom og Rune Vatland i Norsk Ørret gikk i gang på Tonstad samtidig, og sammen med Birkeland innledet de et  samarbeid. Det ga stordriftsfordeler ved innkjøp og salg.

– Vi så begge raskt at det er en større fordel å samarbeide enn å konkurrere. Skal en ut i et  fiskemarked med gigantiske aktører, står vi bedre rustet når vi står sammen, selv om vi er små, sier Birkeland om samarbeidet.

I dag produserer han mellom 70 og 80 tonn ørret i året, for det meste til restaurantmarkedet.

 

Møtepunkter for utvikling

Innakva Vekst har per dags dato 14 målbedrifter, de fleste i Listerregionen. Nå skal prosjektet vokse utover hele fylket.

– Vi kommer også til å legge opp til møtepunkter der vi i Innakva VEKST kan drive med utveksling av caser og kunnskap, et samarbeid som vil bringe oss tettere sammen i Siva-familien på Sørlandet, sier Christiane Skage, daglig leder i Lister Nyskaping.

 

Den moderne fiskerbonden. Vidar Birkeland driver med sau og storfe på gården på Sira i Flekkefjord, i tillegg til ørretoppdrett i Lundevannet.

Har din blå bedrift behov for hjelp til vekst og utvikling? Ta kontakt med Lister Nyskaping, Lindesnesregionen næringshage, Innoventus Sør eller Pågang næringshage.