Har du behov for kompetanse eller et sted å teste produktet ditt uten dyre investeringer? Da kan Norsk katapult sine testsentre være noe for deg.

 

Av Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping

Stikkord for fremtiden er bærekraft, innovasjon og endring. Hele tiden dukker det opp nye problemstillinger for bedrifter, men her ligger også store muligheter. Å være kjapt ute med de nye løsningene gir konkurransekraft, men innebærer at bedrifter må ha god tilgang til fasiliteter og kompetansemiljøer som styrker denne evnen til omstilling.

På sin egen nettside skriver Norsk katapult at de etablerer og utvikler en infrastruktur for innovasjon gjennom flere katapult-sentre. Disse sentrene er lokalisert over hele landet, og gjør veien fra idé til marked enklere og raskere for norsk industri. Ordningen er etablert for å styrke innovasjonsevnen for små og mellomstore bedrifter.

 

Støtte til katapult-prosjekt

Så hva betyr dette i praksis for bedrifter i Lister?

Jo, det betyr at hvis du har en idé til innovasjon i din bedrift som trenger å prøves ut, så kan du ta kontakt med oss i Lister Nyskaping. Det kan være alt fra å utvikle prototyper, til å bruke et toppmoderne anlegg for å kunne teste, visualisere eller simulere ideen din, eller at du trenger tilgang til kompetansemiljøer og nettverk. Poenget er at ideer skal få utvikle seg raskere, bedre og med mindre risiko.

Vi hjelper deg å skissere et behov og et forprosjekt som sendes inn til Norsk Katapult. De setter deg så i kontakt med riktige sentre og kunnskapsmiljøer.

– Katapult-sentrene tilbyr en effektiv tilgang på ressurser og ekspertise som bedrifter ikke sitter på selv. Som næringshage er Lister Nyskaping med i det nasjonale nettverket som gir bedrifter en inngang og veiledning i dette systemet, sier Christiane Skage, daglig leder i Lister Nyskaping.

Det finnes også gode finansieringsmuligheter til små og mellomstore bedrifter via en næringshage som Lister Nyskaping eller fra Stiftelsen Teknologiformidling. Søknadskriterier kan du lese mer om her.

 

Hvor finnes katapult-sentrene og hva tilbyr de?

  • Future materials i Kristiansand – Utvikler fremtidens avanserte materialer, og forsker på egenskaper og sammensetning. De tilbyr testfasiliteter, kompetanse og nettverk for å utvikle bærekraftige avanserte materialer til din bedrifts neste produkter.
  • Ocean Innovation i Bergen – Leverer design, prototyping, testing og verifisering for havnæringen både på land og i havet.
  • Manufacturing technology i Raufoss – Tilbyr hjelp til å videreutvikle, simulere og teste produksjonslinjen før du kjører i gang fullskalaproduksjon i egne lokaler.
  • Sustainable energy på Stord – har utstyr, fasiliteter og kompetanse på maritime og desentraliserte energisystemer. De tilbyr testfasiliteter i operative anlegg på land, på skip og i havrommet.
  • Digicati i Ålesund – Tilbyr verktøy til å teste dine virtuelle prototyper på komponent eller systemnivå. De hjelper deg også å integrere og teste digitale tvillinger i deres simuleringssystem.

 

Er dette noe for din bedrift? Ta kontakt med oss i Lister Nyskaping.