Hvilke matressurser skjuler farvannene i vår region, og hvordan kan vi ta dem i bruk?

Initiativet til fagsamlingen kommer fra restauranten Under, der «Smaken av Sørlandet» er hovedtema. Lokaliseringen i Lindesnes gjør råvarer fra havet til det mest naturlige på menyen. Høye krav til særegenhet, kvalitet og krevende tilgang til slike råvarer, gjør at Under aktivt må bidra til økt utnytting av det marine artsmangfoldet.

Nærheten til havet og kystkulturen i Agder gir gode forutsetninger for næringsutvikling basert på mangfoldig utnytting av havbaserte ressurser til mat.

Temaene og problemstillingene er mange, slik som:

 • kunnskap om nye arter
 • kvalitet og produktutvikling
 • organisering av fangst, mellomlagring og salg
 • behovet for levendelagringsfasiliteter
 • fangstbasert akvakultur
 • reguleringer og myndighetskrav
 • marked, valg av forretningskonsept, osv.

Samlingen har som mål å støtte opp om denne type næringsutvikling gjennom å kartlegge kunnskapshull og utvikle samarbeid med kunnskapsmiljø og kommersielle aktører. Den arrangeres i samarbeid med prosjektet Innakva og Akvalplan-niva AS.

 

Gaute Ubostad, Under-gründer og vert for fagsamlingen, er en sentral pådriver for kunnskapsbasert utnyttelse av lokale matressurser. Alt for å styrke næringslivet og Sørlandet som et attraktivt sted å bo og besøke.
Foto: Erlend Haddeland, MediaSør

 

Program

Thor Magne Jonassen fra Akvaplan-niva har den faglige ledelsen av samlingen. Med seg har han interessante bidragsytere fra både næringsliv og forskning.

Mandag 5. oktober
Kl 12 Lunsj
Kl 13 Fagsamlingen starter
 

Eksempler på utviklingsarbeid hos næringsliv

 • Statsnail ved Jon Eirik Brennvall:
  Utfordringer i fiske og oppdrett av strandsnegl
 • Nesejenta ved August Fjeldskår:
  Ulike matressurser fra lokalt garnfiske
 • Anne Lene Dale:
  Muligheter og utfordringer for skjelldyrking på Sørlandet
 • Knipseren AS ved Gaute Ubostad:
  Fangst for lokale restauranter – erfaringer og muligheter for framtida
Kl 1415 Pause
Kl 1430 Etablerte bedrifter med nye produksjoner
 
 • Eir of Norway ved Gunnar Hølland:
  Muligheter og utfordringer med sjøpølse.
 • ScalMarin ved Knut Magnus Persson:
  Hva skal til for å levere produkter med best mulig kvalitet gjennom hele året, og utnytte ressursene langs kysten?
 • Arctic Seaweed/Nordisk tang ved Kim Kristensen:
  Hva skal til for å utvikle en næring basert på tare til mat?
 • Norwegian Lobster Farm ved Asbjørn Drengstig:
  Erfaringer med å dra lasset alene og tanker om risikoavlastning gjennom samspill med andre.
 • Nordøy Sea ved Fredrik Nordøy:
  Hva skal til for organisering rundt en oppkjøper og eksportør av kongsnegl og andre sjøprodukter?
Kl 1600 Pause med ventemat
Kl 1700 Rundebordsdiskusjoner  på Under
Oppsummeringer og diskusjoner, fokus på felles utfordringer og flaskehalser, samarbeidsmuligheter osv.
Kl 2000 Middag

 

Tirsdag 6. oktober
Kl 0900 Innlegg fra forskningsmiljø
 
 • Stian Gjertsen, Nofima, Stavanger:
  Hva kan ny matvitenskap bidra med for større utnytting av havbaserte ressurser?
 • Sjurdur Joensen, Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert oppdrett, Nofima, Tromsø:
  Levendelagring av torsk og levendelevering av hyse. (Via nett)
 • Arne Duinker, HI, Bergen:
  Et hav av muligheter. (Via nett)
 • Snorre Bakke, NTNU, Ålesund:
  Fangstbehandling, levendelagring og transport av sjøkreps. Via webinar
Kl 1015 Pause
Kl 1030  Innlegg fra forskningsmiljø
 
 • Margareth Kjerstad, Møreforskning, Ålesund:
  Utnyttelse av sjøpølse og andre marine ressurser. Utfordringer og muligheter.
 • Gro van der Meren, HI, Austevoll:
  Utfordringer og muligheter for utvikling av næring og nye produkter av tifotkreps – ville og fra oppdrett.
 • Wenche Emblem Larssen, Møreforskning, Ålesund:
  Levende omsetting av skalldyr: sensoriske kvalitetsfortrinn vs. dyrevelferd
 • Stein Mortensen, HI:
  Forutsetninger for å høste og omsette stillehavsøster.
 • Representant fra forvaltningen, Mattilsynet eller Fiskeridirektoratet:
  Hvordan er regelverket tilpasset nye arter og nye konsept for fangst, lagring og fangstbasert akvakultur?
Kl 1145 Pause
Kl 1200 Diskusjon og oppsummering
Kl 1300 Lunsj

 

Når og hvor?

5. og 6. oktober 2020

Kl. 12:00 (mandag) – 13:00 (tirsdag)

Lindesnes havhotell

Samlingen blir også tilgjengelig digitalt

Hovedmålgruppe er aktører innen blå næring, det vil si akvakultur, fiske, fangst og sanking, samt aktører fra relevante kunnskapsmiljø.

Maks 50 deltakere
Av smittevern-hensyn er maksimalt antall fysiske deltakere begrenset til 50. Deretter vil kun digital deltakelse være tilgjengelig.

 

Arrangeres med støtte fra:

Priser og betingelser

Ved påmelding (ekstern lenke) kan du velge mellom følgende alternativ:

Fagsamling mandag, med lunch kr 495
Fagsamling mandag, med lunch og middag kr 990
Fagsamling tirsdag, med lunsj kr 495
Hele samlingen med overnatting kr 2485
Hele samlingen uten overnatting kr 1485
Overnatting (enkeltrom) kr 1000
Digital deltakelse kr 390

 

Smittevern

 • Antallet som deltar fysisk på samlingen er maksimalt 50, jf retningslinjer fra helsemyndighetene. For at flere skal kunne delta, vil fagsamlingen også være tilgjengelig digitalt.
 • Dersom du er forkjølet, har andre sykdomssymptomer eller har vært i utlandet de siste ti dagene, ber vi om at du holder deg hjemme.
 • Det skal overholdes minst 1 meters avstand på samlingen.
 • Servering foregår på en forsvarlig måte.
 • Det blir tilrettelagt for å opprettholde god håndhygiene og vi oppmuntrer til dette under hele arrangementet.