Sju av ti utenlandske sjåfører i Norge får ulovlig lav lønn (2018). Nå har Stian Vere i Swipload samlet over 160 norske transportører som utveksler godsoppdrag.

Av Erlend Haddeland (Media Sør)

 

Idéen bak Swipload gjorde at Stian Vere solgte huset i Kristiansand, tok med seg familien til Lista og satt på overskudd fra hussalget han kunne bruke inn i det nye selskapet.

Swipload​ går for å være «transportbransjens felles plattform for utveksling av godsoppdrag», ifølge bedriftens​ LinkedIn-profil.

Plattformen ble lansert for utvalgte transportører i november i fjor, og da covid-19 stengte Norge, åpnet Swipload plattformen sin. Den ble raskt populær innad i bransjen.

Her kan leverandører skaffe transport etter behov, og transportører kan by på oppdrag. I Swiploads plattform er over 160 godkjente, kvalitetssikrede transportører bare noen tastetrykk unna.

Målet til Vere er både enkelt og hårete:

– Skal vi lykkes, må vi endre hele bransjen.

 

Vil useriøse aktører til livs.​ ​Utenlandske aktører opererer sjelden på like konkurransevilkår som norske transportører, sier Stian Vere.

Vil gjøre det enklere å velge norske lastebiler

På nettsiden står det klart og tydelig hvem som kan bli med i plattformen: “Swipload kan kun brukes av pre-kvalifiserte og kvalitetssikrede norske transportselskap med godkjent transportløyve.”

– Den norske transportbransjen er preget av større konkurranse fra utlandet nå enn før. Så mye som 7 av 10 lastebiler inn til Norge over grensen har utenlandske skilter, mot 5 av 10 for få år siden, sier Vere.

Han begrunner hvorfor det er problem med konkurranse fra utenlandske aktører: 

– Tallene i seg selv er kanskje ikke så overraskende; problemet her er ofte at mange av disse  sjåfører blir utnyttet. Ulovlig lave lønninger, avgifter som bom og ferge blir ofte ikke betalt – slik  at man ikke opererer på like konkurransevilkår som norsk transport, sier Vere. 

– I tillegg ser vi at operatørene  ofte strekker strikkene videre hva gjelder dårlig vedlikehold på utstyr eller dårlig skodde biler for norsk føre. Dette kommer oftest til overflaten på vinterstid, men problemene rundt sikkerhet er også en utfordring på sommertid. Således blir bransjen under ett satt i et dårlig lys, fortsetter han.

Sju av ti utenlandske sjåfører får ulovlig lav lønn​, skrev NRK i 2018, og viste til en rapport fra  Arbeidstilsynet. 

 

Plattformen. ​Swipload skal gjøre det enklere å velge norsk transport for å sikre norsk konkurransekraft, og også bidra til å løfte frem de seriøse i bransjen som bidrar til økt sikkerhet  på veiene, forteller Stian Vere.

 

Drømmer om færre tomme lastebiler

Plattformen kan brukes både av transportkjøpere og transportører.

Transportkjøpere​ kan registrere et oppdrag i Swipload, og få oppdraget eksponert til norske transportører som kan levere på oppdragets betingelser.

Transportører​ kan finne ledige fraktoppdrag og sette opp varsel om godsoppdrag på strekninger som er aktuelle i dag eller i fremtiden.

I dag er det fortsatt e-post og telefon som brukes av både transportkjøpere og transportører. Det tar mer tid og er lite oversiktlig.

– Har du en transportør som skal hjem igjen til nord, så kan han ende opp med å kjøre tom lastebil fra Stavanger til Oslo. I Swipload kan han finne oppdrag han kan hente på veien, forklarer Vere.

 

 

Hjelp til å satse

Swipload er målbedrift i Lister Nyskaping, og firmaet har virkelig fått fart på sakene denne våren.

– Lister Nyskaping har hjulpet oss på flere områder, både det å være en støttespiller mentalt, faglig, gitt meg tilgang på nettverk, og jeg hadde nok ikke fått så mye økonomisk støtte uten Lister Nyskaping. Det var også en av fordelene med å trekke selskapet fra Kristiansand til Lista, sier Vere.

Swipload har fått økonomisk støtte fra to aktører, der Lister Nyskaping har hjulpet med søknadene

● Farsund kommunes næringsfond: 125 000,–

● Innovasjon Norge, markedsavklaringsstøtte og kommersialiseringstilskudd: 750 000,–.

– De midlene er til veldig god hjelp på veien vår videre mot en full kommersialisering av løsningen, sier Vere.

 

Tomme lastebiler.​ «Om lag en tredel av den tilbakelagte avstanden ved kjøring i Norge var tomkjøring, altså kjøring uten last på bilen», ifølge en ​rapport om lastebilkjøring (2018) fra Statistisk sentralbyrå (SSB)​.

Mål om endre hele bransjen

Swipload ble lansert for en lukket brukergruppe i november i fjor.

– Vi så at vi fikk en del etterspørsel da covid-19 slo inn. Innleide transportører kappes av større hvis de har mindre tilgang, sier Vere.

Han har lenge vært overbevist om at noe må gjøres skal bransjen være konkurransedyktig i fremtiden.

– Bryter man dette ned helt spesifikt, handler det om hvor full bilen din er og hvor mye gods du får tak i når du kjører fra A til B. Lav fyllingsgrad preger norsk transportbransje, som har lave marginer, sier han.

Størsteparten av karrieren har økonomen tilbrakt i bank, der han har jobbet inn mot næring og transportbransjen. Da han sluttet der og ble daglig leder i et mellomstort transportselskap i Kristiansand, spurte han seg selv kjapt: Hvorfor finnes det ikke en felles digital plattform for utveksling?

Og i dag er det 160 norske transportører i Swipload, en plattform som vokser stadig.

– Nå begynner det å bli interessant fort transportkjøpere, sier Stian Vere, som har brettet opp ermene, mer enn klar for å bidra til en positiv forandring i transportbransjen.

 

Ønsker du å få oversikt over det som rører seg i næringslivet i regionen? ​Meld deg på nyhetsbrevet til Lister Nyskaping.