Næringslivet i Lister ønsker å stå samlet i møte med fremtidens utfordringer. Nå er prosessen med å få dette til i gang.

Av Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping

 

I februar i år ble det sendt ut en spørreundersøkelse til 251 bedrifter i Lister. 70 prosent svarte at en ny regional næringsforening vil være svært viktig, og at de viktigste sakene vil være å tilrettelegge for nyetablering, arbeidsplasser og forbedre rammevilkår. Over 50 prosent svarte også at de ønsker å engasjere seg i foreningens arbeid.

Neste steg i prosessen er å finne ut hvordan en slik forening skal organiseres for å gjøre den så effektiv og handlekraftig som mulig.

I slutten av juni ble derfor Tormod Andreassen, næringspolitisk leder i Stavangerregionens næringsforening, Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandregionen, og Morten Haakstad, daglig leder i Arendal næringsforening, invitert til Lyngdal for å dele sin kunnskap og sine erfaringer med representanter fra næringslivet i alle de seks Lister-kommunene.

 

Det viktige samarbeidet

– I Lister har det manglet en møteplass der bedrifter kan knytte kontakter. Vi ligger jo også i midt mellom Stavanger og Kristiansand, og trenger å gjøre oss attraktive for markedene der. Vi må vise at vi sitter på mye kompetanse og har store områder for næringsetablering, sa Odd Henning Sirnes, styreleder i Flekkefjord og Omegn Industriforening. Han sitter også i arbeidsgruppa for den nye regionale næringsforeningen.

Sirnes mener at en av de viktigste oppgavene til foreningen vil være å spille politikerne og kommunene gode på næringspolitikk gjennom å være en sentral høringsinstans når det offentlige trenger innspill fra bedriftene.

– Det er viktig å vise politikere at det går an å samarbeide, og at vi sammen må bygge Lister som en fremtidsrettet og attraktiv næringsregion, sa han.

 

En bidragsyter til vekst

– Næringslivet er i liten grad opptatt av kommunegrenser, og en næringsforening kan være en viktig bidragsyter til å sette hele regionens næringsinteresser på agendaen, sa Haakstad i Arendal Næringsforening, som representerer 600 bedrifter.

Han fortalte om hvordan han jobber tett med politisk ledelse og kommuneadministrasjon i Arendal, og hvordan det har gjort at næringslivets innspill blir tatt med i viktige beslutninger. Videre tok han opp at en næringsforening også kan bidra til å rekruttere folk med kompetanse til bedriftene.

– Det er en møteplass for studenter og arbeidssøkere. Å bli med i en næringsforening er en fin måte for dem å bli kjent med næringslivet på, og komme i kontakt med bedrifter som vil ansette nyutdannede, sa Haakstad.

 

Delte erfaringer rundt egne løsninger

Stavangerregionens næringsforening er landets største næringsforening, med over 2000 medlemmer. I tillegg til å ha hovedsete i Stavanger, har de også organisert seg med lokale ressursgrupper i Dalane og Ryfylke.

– Det er en ordning som fungerer veldig bra, og som gjør at vi klarer å bidra til vekst og utvikling i hele vårt dekningsområde, sa Tormod Andreassen, næringspolitisk leder i Stavangerregionens næringsforening.

Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandregionen med 1050 medlemmer, trakk frem «Lillesand-modellen» i sitt innlegg som en måte å løse organisering på for en mindre næringsforening.

– Da Lillesand Vekst ble lagt ned i desember 2019, gikk det tidligere styret inn i Næringsforeningen i Kristiansandregionen og ble til «Ressursgruppe øst», en geografisk ressursgruppe med egen strategi og fokusområder, sa Backer.

 

Gode diskusjoner. Odd Henning Sirnes og Grethe Hindersland deltok digitalt. Det samme gjorde Tormod Andreassen, næringspolitisk leder i Stavangerregionens næringsforening. 

 

Et midtpunkt

– Vi må vekk fra at alle kommuner skal tenke på sitt, og heller tørre å gi litt mer slipp for å få mer igjen. Det er ingen tvil om at vi må inn i et større forum for å skape vekst, sa Trond Hamran fra Hægebostad Næringsforum.

– Og det er mange muligheter i regionen, ikke bare separert. Vi trenger å se mer på fellesskapet i Lister, la Grethe Hindersland til. Hun er med i arbeidsgruppa til prosjektet og jobber som verksleder på Alcoa Lista.

Trond Backer, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandregionen, tror Listerregionens plassering kan være en fordel i fremtiden.

– Hvis man snur på det så vil jo Lister, særlig når en ny E39 kommer, være interessant nettopp med tanke på at det blir et midtpunkt.

 

Veien videre

 Det ble mange gode innspill og erfaringsutvekslinger om organisering og arbeidsmetoder rundt bordet i Lyngdal. Det skal representantene fra næringslivet og Lister Nyskaping, som har ansvaret for forprosjektet, ta med seg i det videre arbeidet med næringsforeningen.

– Det er viktig med diskusjoner som dette rundt organiseringen for å finne formen som passer næringslivet her, sa Kjell Dragland fra lyngdalsbedriften Nordic Door som sitter i arbeidsgruppa.

– Næringslivet må selv kjenne hva som er riktig og hva vil være deres premisser, men det vil være viktig å se på hva som kan samle regionen, sa Trond Backer i Næringsforeningen i Kristiansand avslutningsvis.