Hva gjør man som leder når en global krise rammer og hele verden blir snudd på hodet? På dette webinaret får du gode råd å ta med deg videre i ditt lederarbeid.

 

Bedrifter med godt lederskap er mer robuste til å takle kriser, og grunnlaget legges i det daglige arbeidet.

Det handler om gode relasjoner, tydelig kommunikasjon og at alle i bedriften er trygge på sine roller.

– Man må ha respekt for hverandre, og leder må gå foran som en god rollemodell. Dette er det viktig å jobbe kontinuerlig med, sier kursleder Nora Thormodsæther.

På dette webinaret får du et innblikk i hva som er viktig i hverdagsledelse og når krisen inntreffer.

Dette følges videre opp i et todagers kurs i Praktisk hverdagsledelse som kommer i høst.

 

 

Temaer for webinaret:

  • Hvordan bli en trygg leder
  • Hvorfor gode relasjoner er viktig
  • Feedback og vanskelige samtaler
  • Ledelse under stress
  • Hvordan lede og motivere ulike mennesketyper

 

Det vil være mulighet for å stille spørsmål underveis i webinaret.

 

 

Når og hvor?

26. august 2020

Kl. 13:00 – 14:00

 

Pris: kr. 300,- per deltaker.

 

Webinaret vil foregå på Zoom. Link sendes ut i forkant av kurset til de som har meldt seg på.

 

 

Målbedrifter hos Lister Nyskaping får 50% rabatt. Ta kontakt med Renathe Oma: Renathe@listenyskaping.no for påmelding.

 

Hvem er kursholderne?

De som skal presentere på webinaret er psykolog Ann-Iren Drivdal (til høyre) og seniorkonsulent og coach Nora Thormodsæther (til venstre) fra Bedrift & Personalpsykologi AS.

Selskapet hjelper bedrifter og organisasjoner med å «smøre» det menneskelige maskineriet, enten det gjelder enkeltpersoner, grupper eller hele organisasjonen som trenger vedlikehold, endring eller oppgradering.   Begge har lang erfaring som kurs- og foredragsholdere.

 

 

Hvem passer webinaret for?

Webinaret passer for alle ledere, uavhengig av bransje og størrelse. Det passer også for de som har ambisjoner om å påta seg lederansvar, og som ønsker å være bedre forberedt på rollen.

 

Velkommen til webinar!