På årsmøtet i Innakva bedriftsklynge vedtok deltakerne strategien for videre arbeid, som blant annet innebærer at det skal jobbes for eierskap i Akvalab sør. 

Det var godt oppmøte fra medlemmene i Innakva bedriftsklynge da det i midten av juni ble invitert til årsmøte. Flere saker stod på agendaen, blant annet arbeidet med å opprette et marint opplæringskontor 

Et lokalt opplæringskontor med lokal kjennskap til næringslivet vil kunne kvalitetssikre læringsmål for lærlingen. Samtidig vil det støtte næringslivet gjennom at ansatte holder seg oppdatert på faget, sa styremedlem Federico Håland Gaeta i sitt innlegg. Han er også forsker hos NIVA og lærer på blått naturfag ved Flekkefjord videregående skole. 

 

Møtested. Gode samtaler i pausen mellom Anne Lene Dale (til høyre) og Isaline Herrada og Jeff Schnell fra Cyanotope.

 

Positiv kombinasjon

Trond Nevisdal fra EVN AS var blant dem som støttet forslaget. Han deltok digitalt. 

– Det er positivt med kombinasjonen av næringsliv med klynga og opplæringskontor med læringer. Jo mer vi får samlet blå kompetanse her, jo bedre, sa han.  

Andre på møtet mente at dette også ville være relevant for fremtidig rekruttering til næringa. Det ble bestemt at klynga skal arbeide med å få dette på plass. 

 

Endringer i strategi

Det ble en gjennomgang av strategi, og hvordan klynga har arbeidet det siste året. 

Det ble vedtatt at Blå kro, et tiltak for å bygge nettverk og kompetanse i blå bedrifter, skal fortsette annenhver måned istedenfor hver måned. 

Strategi 1: Være saklig og konstruktivt talerør for bedriftene  

 • Tiltak 1.1: Gjøre henvendelser til myndighetene 
 • Tiltak 1.2: Arrangere dialogmøter i regionen
 • Tiltak 1.3: Gi innspill til offentlige planer  

Strategi 2: Eierskap i Akvalab sør AS  

 • Tiltak: 2.1: Initiere FoU-prosjekt
 • Tiltak 2.2: Drive lobby-virksomhet for Akvalab sør AS  

Strategi 3: Bygge identitet og kunnskap for næringa  

 • Tiltak 3.1: Møter for deltakerne annenhver måned (Blå kro)
 • Tiltak 3.2: Medieoppslag  
 • Tiltak 3.3: Nettside med tydelig kommunikasjon  

 Strategi 4: Samarbeid

 • Tiltak 4.1: Være representert i styringsgruppa for Blått kompetansesenter sør og være engasjert i utviklinga av dette initiativet.  
 • Tiltak 4.2: Delta i regionråd og andre relevante fora 
 • Tiltak 4.3: Samarbeid med andre klynger og kunnskapsmiljø

 

Andre saker som ble vedtatt:

Arbeide for å eierskap i Akvalab sør:
Styret får fullmakt til arbeide fram en avtale med Lister Nyskaping om at klynga trer inn som eier i Akvalab sør AS.

Engasjement av leder i klynga
Styret får fullmakt til å engasjere leder og administrativ ressurs for klynga.

Honorar for styrets arbeid
Internt arbeid for klynga kan kompenseres med et honorar på 450 kr per time, og reiseutgifter etter statens satser/kvittering. Den kompenserte skal legge fram dokumentasjon på antall timer/reiseutgifter. Det vil være opp til styret å fastsette i hvilken grad honorar blir gitt, der styret tar hensyn til bedriftsklyngens økonomi.

Gjenvalgt. Styreleder i Innakva bedriftsklynge, Trond Rafoss.

 

Valg av styre

Ved valg av styre ble Trond Rafoss og Federico gjenvalgt som henholdsvis styreleder og styremedlem.  I tillegg består styret av Åge Igland og Alexander Stene. 

Her kan du lese årsmeldingen 2019. 

Deltakere i Innakva bedriftsklynge

Ved utgangen av 2019 var det 31 deltakere i klynga:

 • Aegir Havbruk
 • Baug aqua
 • Cyanotope
 • EVN
 • Feedback Aquaculture
 • Fiskelaget AS
 • Fjord Service Flekkefjord
 • Fjordservice teinefisk
 • Fjordservice transport
 • Hellesund fiskeoppdrett
 • intoto
 • Joachim Stoss
 • Korshavn havbruk
 • Landbasert akvakultur Norge
 • Lygna sjømat
 • MT Separation
 • Nautisk Handel
 • Navigare Logistics
 • NIVA
 • Nor-Dan Composites
 • Nor-Dan Marine
 • Norsk oppdrettsservice
 • Norsk oppdrettsvaksinering
 • Norsk ørret
 • Norway Seaweed
 • ROV & dykker service
 • ROVpartner
 • Stolt Sea Farm Turbot Norway
 • Vanntun settefisk
 • Venturos
 • Vidar Birkeland (firma)