Mandag 15. juni 2020 er vi klare for historiens andre årsmøte for Innakva bedriftsklynge. Velkommen til Flekkefjord!

Saker som skal behandles:

 • Årsmelding
 • Årsregnskap
 • Valg av blant annet styreleder og ett styremedlem
 • Saker fra styret
  • Opprettelse av opplæringskontor for marine fag
  • Eierskap i Akvalab sør
  • Engasjement av leder for klynga
  • Honorar for verv
  • Blått kompetansesenter sør

Sakspapirer sendes deltakerne 8. juni. Det er kun deltakere som betalte serviceavgift for 2019 som har stemmerett. Nye og potensielle deltakere er også velkomne til å delta på årsmøtet, men da uten stemmerett.

Valg og saker til årsmøtet

Valgkomité er Åge Igland (mobil: 909 39 011) og Alexander Stene (mobil: 907 48 513). Meld inn forslag til styreleder og styremedlem til dem! Det kan også reises benkeforslag på årsmøtet, men da må disse helst være forespurt på forhånd.

Deltakere i klynga kan melde saker inn til årsmøtet gjennom styreleder Trond Rafoss eller prosjektleder Liv Birkeland. Frist: 7. juni.

Når og hvor?

Mandag 15. juni 2020
Tidspunkt: kl 13
Maritim fjordhotell, Flekkefjord.

Påmeldt til årsmøtet

Anne Lene Dale
Baug Aqua
Cyanotope
iTec Solutions
Korshamn havbruk
Landbasert akvakultur Norge
MT Separation
Nautisk handel
NIVA
Norsk oppdrettsservice
Norsk oppdrettsvaksinering
ROV og dykker service
Seaweed Production
Vanntun settefisk
Venturos
Vidar Birkeland