Internasjonale aktører kaster seg over grønne datasentre i Skandinavia. Jørgen Tjørhom er blant dem som jobber på spreng for å lokke giganter til Lista – og nå har de også dukket opp på radaren til Bjørn Rune Gjelsten.

Av Erlend Haddeland, Media Sør 

 

 

– Norge er mer attraktivt enn på lenge når det kommer til interessen for å etablere arbeidsplasser og investere innen fornybar energi og kraftforedlende industri.

 Det sier Jørgen Tjørhom, født og oppvokst i vannkraftkommunen Sirdal.

Tjørhom er en del av ​ressursteamet i Lister Nyskaping​, og har gjennom flere år bidratt i ​Lista Renewable Energy Park​ med både prosjektutvikling, prosjektledelse og kontakt opp mot virkemiddelapparatet, myndigheter og eksterne samarbeidspartnere. Han og de tre grunneierne som står bak energiparken, håper at mulighetene som ligger i det kraftgunstige næringsarealet, vil få både Skandinavia og resten av verden til å vende blikket mot Lista og Norge.

Les også:​ ​Grønt industrieventyr kan bli virkelighet på Lista

 

Nå sist ved ​forretningsmann Bjørn Rune Gjelsten, som vil bygge en batterifabrikk til opp imot 20 milliarder kroner,​ der Lista står høyt på ønskelista over plasser å plassere fabrikken.

 

Stor konkurranse i Norden

 

Jørgen Tjørhom peker på at Skandinavia lenge har vært attraktivt blant store internasjonale aktører som ønsker å investere i grønne datasentre.

 

Han viser til de tre gigantene fra Silicon Valley:

Facebook har investert en milliard dollar i datasentre i Luleå i Sverige
Google har investert tungt i datasentre i Danmark
Apple har også investert store summer i datasentre i Danmark

 

– Det har vært stor konkurranse i Norden, der man må ha på plass alt fra store areal til store mengder energi og infrastruktur på fiber. Mye må være på plass, for konkurransen er stor. Det er flott om vi i denne regionen kan ta en del i den verdiskaping og arbeidsplassene som er i emningen.

 

Men først: Hva ​er ​ egentlig et​ grønt datasenter?

 

 

Energi på agendaen. ​Jørgen Tjørhom jobber 50 prosent i Sirdal kommune med arealplanlegging og energisaker, og 50 prosent som konsulent i Lister Nyskaping. På vegne av Lister Nyskaping jobber han bredt med saker knyttet til fornybar energi.

 

 

Kunsten å bruke strømmen som blir til overs

 

Grønne datasentre henter energien sin fra fornybar energi. Hvor grønt et datasenter er, avhenger også av hvordan det bruker spillvarmen eller overskuddsvarmen, skriver ​Sintef Energi​.

– Det er det som er kongstanken ute på flyplassen, som jeg liker veldig godt. Man er opptatt av hele kretsløpet: Bruker du mye strøm, så skal spillvarmen kunne gjenbrukes, sier Tjørhom.

 

 

Bærekraft som konkurransefortrinn

 

Hvorfor har Apple, Google, Facebook lenge vært så interessert i Norden? Jo, aktørene er opptatt av det egne kunder er opptatt av, og da er bærekraft blitt mer og mer viktig. Samtidig er økonomi alltid en avgjørende faktor. Rikelig tilgang på fornybar energi til konkurransedyktige priser, er selvsagt en fordel, forteller Tjørhom.

Han legger til:

 

– Det handler om å ta vare på kloden, og det handler om å ta vare på natur, miljø og mennesker. Grunnen til at bedrifter er nødt til å være opptatt av bærekraft, er fordi kundene deres er opptatt av det. Det handler ikke bare om å ta vare på naturen og produsere på naturens premisser, men også å ta vare på mennesker. Bærekraft gjelder hele arbeidslivet, sier Tjørhom.

 

 

– Hva er det mest givende med å jobbe med et prosjekt som Lista Renewable Energy Park?

– Det å få jobbe med gründere med visjoner, som vil få til noe, og som ønsker å legge til rette for noe stort, svarer Tjørhom om ​arbeidet som har vart gjennom flere år.

Han forteller at arbeidet ikke er noen knipsing med fingrene.

– Slike prosesser, med regulering og konsesjon, er noe som tar tid. Det er ikke alltid en utålmodig gründer synes det er like givende. Det å skape forståelse for det, har vært viktig, sier han.

 

 

 

Sjøfiberkabel gir muligheter

 

Norge produserer mer ​strøm fra vannkraft​ enn alle andre land i Europa, noe som setter oss i en unik posisjon når det gjelder strømforsyning. Ingen land har et så stort fornybart kraftoverskudd.

Mens store deler av Europa fortsatt er avhengige av forurensende kullkraft, kan industrien i Norge og Lister dra nytte av tilnærmet hundre prosent fornybar energi.

Tidligere i år ble det også kjent at det planlegges en ​sjøfiberkabel fra Lista i Norge til Danmark​, noe som kan gi regionen en enda større mulighet til å koble seg på Europa og verden.

– Får vi bedre fiberinfrastruktur, har vi mulighet til å ta en posisjon, sier Tjørhom.

Kampen om investorenes oppmerksomhet og pengesekk har tilspisset seg i Skandinavia, og én ting er iallfall sikkert: Lista og Listerregionen kommer til å gjøre sitt for å få en plass ved bordet til investorene innen fornybar energi.