130 bedrifter ble spurt i en ringerunde hvordan restriksjonene knyttet til koronaviruset har påvirket dem, hvilke tiltak de har innført og hva de trenger for å få til en positiv utvikling fremover.

Hans-Egill Berven, næringssjef i Flekkefjord kommune, Christiane Skage, daglig leder i Lister Nyskaping og Frode Johannessen, leder i Smaabyen Flekkefjord har tatt en ringerundet til næringslivet i kommunen for å få en oversikt over status etter at koronarestriksjonene ble innført 12. mars.

Trioen nådde frem til over 130 bedrifter. De fikk svar på bedriftenes status, hvilke tiltak de har gjort og innspill til hva kommunen, Smaabyen og Lister Nyskaping kan gjøre fremover for å bidra til en positiv utvikling.

 

Fikk du med deg saken om flekkefjordsbedriften som startet opp midt i krisen? Fant muligheter i krisen. 

 

 

Her er funnene som ble gjort:

Hovedkonklusjoner:

 • Storparten av bedriftene melder at de har klart seg godt under restriksjonene. De har tatt grep for å unngå likviditetsutfordringer og forventer en rimelig god omsetning fremover.
 • En stor del bedrifter permitterte med en gang restriksjonene ble annonsert, men har i ettertid tatt inn igjen mesteparten av arbeidsstyrken.
 • 48 bedrifter meldte at de hadde hatt moderat til betydelig omsetningsfall i perioden.
 • Et titalls bedrifter melder at de har opplevd økning i omsetningen
 • Ingen bedrifter har signalisert at de går over ende på grunn av koronakrisen eller oljekrisen på kort og mellomlang sikt.

Daglig leder i Lister Nyskaping, Christiane Skage, har sammen med Smaabyen og Flekkefjord kommune ringt til bedrifter for å høre hvordan krisen har påvirket dem. 

Hovedkonklusjoner bransjevis:

 • Industribedriftene klarer seg, men deler av industrien er usikre på oppdragsmengden fra og med 2021.
 • Shipping og skipsmegling viser til lavere volum og lavere fraktpriser. Faste kontrakter hjelper på situasjonen.
 • Bil- og båtbransjen frykter lavere omsetning i takt med lavere konjunkturer og problemer med leveranser.
 • Innen blå næringer er bildet noe variert. Mange er avhengige av laksenæringen og er usikre på utviklingen fremover. Øvrige marine produsenter har slitt med en stengt restaurantbransje.
 • IKT og teknologibransjen. Etablerte bedrifter klarer seg til tross for leveranseproblemer mens enkelte teknologibedrifter har blitt rammet av utsatte bestillinger eller prosjekter.
 • Konsulenter og arkitekter har opplevd utsettelser og kanselleringer, og enkelte har gått til permitteringer i en periode.
 • I lokale handel- og butikkvirksomheter er det ingen som har meldt om avvikling, og de fleste gir uttrykk for forsiktig optimisme med tanke på sommeren. Noen klesbutikker som har gått til innkjøp av vårkolleksjoner sliter med likviditeten. En samlet reiselivs- og handelsbransje håper nå på at norsk turisme kan erstatte noe av turismen fra utlandet, og er opptatt av tiltak som kan trekke norske turister til Flekkefjord.
 • Frisørene har hatt det tøft men ser ut til å åpne igjen. Akkurat nå har de det veldig travelt.
 • Permitteringer– 50 av bedriftene har permittert en eller flere ansatte for deler av, eller hele perioden. Mange bedrifter har trukket permitteringene av fast personell og er fullbemannet igjen. I industrien har det vært en del permitteringer av reisepersonell og salgspersonell i industrien mens fast stab i stor grad har vært på jobb.
 • I serverings-, hotell- og reiselivsbransjen var det mest permitteringer. Mange av bedriftene permitterte 100% av personellet umiddelbart etter at restriksjonene kom i mars. Disse ser nå frem mot en gradvis åpning av driften.

 

Trenger din bedrift hjelp til å navigere i etterdønningene av koronakrisen? Ta kontakt med oss. Vi hjelper deg!