Tidligere i vår utlyste Blått kompetansesenter sør midler til blå utvikling og forskning. Nå har har styringsgruppa vedtatt at 13 prosjekter får støtte i denne omgang.

 

 

Prosjektområdene som ble utlyst:

  • Prosjekter som kan bidra til relevant kunnskap for marine næringer
  • Forskningsprosjekter som fokuserer på forvaltningsrelatert kunnskap
  • Forskningsprosjekter knyttet til miljø- og ressursspørsmål
  • Prosjekter som fokuserer på læring og opplevelser

 

Styringsgruppa for Blått kompetansesenter sør behandlet søknadene 6. mai 2020. Innen søknadsfristens utgang var det kommet inn 21 søknader på til sammen 4,5 mill. kroner. Tilskuddsordningen hadde en ramme på 2,2 mill. kroner.

 

Disse prosjektene fikk innvilget støtte:

 

 

Søker

Tittel

Fjordservice Flekkefjord

Produksjon av dypvannsreker

Norsk Oppdrettsservice AS

Oppbygning for produksjon av Berggylte

Feedback Aquaculture

Akvaponi. Utarbeidelse av en produksjonsmodell for samkultur av fisk og planter

Stiftelse Risør Akvarium

Risør Akvarium – Samarbeid for utvikling av et pedagogisk opplegg

Grimstad kommune

Sjøørret Sørlandet – etablering av en bærekraftig reiselivssatsing

Ogtech AS

Lokalprodusert oksygen, renhet akvakultur

Anne Lene Dale AS

Mulighetsstudie østers og blåskjell

Landbasert akvakultur Norge AS

Kan tare gi bedre fiskehelse for rognkjeks i oppdrett?

Oppdrettsteknikk AS

Kompetanseheving og nettverksbygging for utvikling av rognkjeksvaksine

Lindesnes havhotelll / Under

Under – Nye kulinariske sjømatprodukter og -kvaliteter

Norsk institutt for vannforskning

MILJØINNSJØ – Kunnskapsgrunnlag for utvikling av miljøstandard for oppdrett i ferskvann

Matarena AS

Økt bruk og utnyttelse av stillehavsøsters og lite brukte sjømatarter på Sørlandet

Øvre Tovdal Fiskelag

Fiskekultiveringsanlegg i Tovdal