En ny områdeplan for Lista Renewable Energy Park skal legge til rette for bærekraftig næringsutvikling for bedrifter med behov for store arealer og mye energi.

Av Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping

 

– Etablering av nærmere 2000 dekar næringsareal, sammen med betydelige mengder fornybar energi, legger til rette for ny kraftforedlende industri i vår region. En industri som kan bidra til hundrevis av nye arbeidsplasser, stor verdiskaping og reduserte globale klimagassutslipp, sier prosjektleder Jørgen Tjørhom.

 

Han er en del av ressursteamet i Lister Nyskaping, og har gjennom flere år bidratt i Lista Renewable Energy Park med både prosjektutvikling, prosjektledelse og kontakt opp mot virkemiddelapparatet, myndigheter og eksterne samarbeidspartnere.

Nå håper han og de tre grunneierne som står bak energiparken, at mulighetene som ligger i det kraftgunstige næringsarealet vil få verden til å vende blikket mot Lista og Norge.

 

 

Godt egnet for industrietablering

– Dette er et område med enorme muligheter. Og i en ellers mørk koronatid, er dette er lyspunkt for næringsutvikling, sier Helge Mikalsen i Lista Renewable Energy Park.

 

Ser mot Lista: Gjelsten og Agder Energi vil bygge batteri­fabrikk til fem milli­arder.

 

Norge produserer mer strøm fra vannkraft enn alle andre land i Europa, noe som setter oss i en unik posisjon når det gjelder strømforsyning. Ingen land har et så stort fornybart kraftoverskudd.

Mens store deler av Europa fortsatt er avhengige av forurensende kullkraft, kan industrien i Norge og Lister dra nytte av tilnærmet hundre prosent fornybar energi.

 

– Etablering av datasentre, batterifabrikker og annen kraftforeldende industri her i landet, gir store klimagevinster fremfor etablering andre steder i Europa, samtidig som industrien i får tilgang til nødvendig kraft til en konkurransemessig pris, sier Tjørhom.

 

Prosjektleder Jørgen Tjørhom.

 

 

Helge Mikalsen i Lista Renewable Energy Park.

Grønne datasentre

God tilgang til fornybar energi, stabile samfunnsforhold, kjølig klima og kompetent arbeidskraft. Det er viktige kriterier når internasjonale selskap ser etter steder for å etablere datasentre.

Tidligere i år ble det også kjent at det planlegges en sjøfiberkabel fra Lista i Norge til Danmark, noe som kan gi regionen en enda større mulighet til å koble seg på Europa og verden.

 

– Listerregionen er særdeles godt egnet for en større industrietablering. Vi har et stort fornybart kraftoverskudd, et svært oppgradert strømnett, god tilgang på kompetente mennesker og erfaring med prosessindustri og internasjonale selskaper. Her ligger alt til rette for et nytt industrieventyr, sier prosjektlederen.

 

 

2000 dekar. Et enormt område klart for grønn næringsutvikling.

 

 

Utnytter spillvarme

Reguleringsplanen tilrettelegger for at spillvarmen fra industrietableringer kan brukes i andre næringer. Konkret planlegges det etablering av et større landbasert fiskeoppdrettsanlegg.

 

– I prosjektutviklingen har eierne hatt et stort søkelys på bærekraft for å sikre en best mulig ressursutnyttelse. Reguleringsplanen tilrettelegger for at spillvarmen fra fremtidig kraftforedlende industri kan nyttiggjøres til næringer som trenger betydelig mengder varme, for eksempel landbaserte oppdrettsanlegg og veksthus, sier Tjørhom.

 

 

Veien videre

I tillegg er det også sendt inn en konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for elektrisk kraftoverføring fra Statnett og industribedriften Alcoa til næringsparken. Den er til behandling og svar er forventet å komme før sommeren.

Tirsdag 5. mai bestemte teknisk utvalg i Farsund kommune at reguleringsplanen til Lista Renewable Energy Park skal legges ut på offentlig ettersyn i perioden 6. mai til 17. juni 2020.

Ordfører i Farsund, Arnt Abrahamsen, har stor tro på at den vil kunne vedtas politisk i løpet av året.

– Hvis reguleringsplanen blir godkjent med tilhørende strømkonsesjon på plass, vil området være klargjort for flere typer store og små næringsetableringer, sier Abrahamsen.