Likviditet, smittevern og permittering. ​I store kriser er godt styrearbeid og tydelig lederskap viktigere enn noensinne for bedriftene.

Korona-utbruddet gjør at mange bedrifter står i en svært sårbar og uoversiktlig situasjon. Godt styrearbeid bidrar til en trygg kurs og er med på å legge grunnlaget for at en bedrift skal fungere godt. Advokat Hans Erdvik hos Advokatfirma Tofte DA mener er det viktigere enn noen gang at styret er sitt ansvar bevisst.

–  Styret har et særlig ansvar for at bedriften til enhver tid har en forsvarlig egenkapital og likviditet. Særlig likviditeten vil kunne bli utfordrende i disse koronatider. Husk at det er en styreoppgave å vurdere om bedriften må iverksette kostnadsreduserende tiltak, som for eksempel permitteringer, opplyser Erdvik.

 

Viktig med kommunikasjon

Han sier videre at noe av det viktigste i en krisesituasjon er tett dialog mellom daglig leder og styrets leder.

– God kommunikasjon er essensielt for oppfølgning av styrets vedtak og retningslinjer for den daglige driften av selskapet, samt for forberedelse av et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag dersom aktuelle problemstillinger krever behandling av styret, sier advokaten.

Karl Erik Lohr er forretningsutvikler, og en del av ressursteamet i Lister Nyskaping. Han understreker også viktigheten av kommunikasjon i krisetider, og har anbefalt sine bedrifter å ha daglig kontakt med styrene slik situasjonen er nå med utbruddet av koronaviruset.

– Man må kunne agere og omstille seg raskt etter ny informasjon, men det er også viktig å puste med magen og tenke seg om. Vi har fortsatt ikke alle svar, sier Lohr.

 

 

Proaktiv

Lohr sier videre at tett oppfølging og oppdateringer også er viktig med tanke på ansatte, kunder og leverandører.

– Dette er tiden for å være proaktiv. Det er bedre å ha en åpen og ærlig dialog med for eksempel huseier hvis bedrifter din leier lokaler. Alle forstår situasjonen. Også ovenfor de ansatte er det viktig å være åpen, slik at ingen må gå rundt og lure på ting, sier Lohr.

I tillegg til økonomien er det også viktig å være klar over at styret har et overordnet ansvar for de ansatte, deres arbeidsmiljø og smitteverntiltak.

Her kan du lese Arbeidstilsynets anbefalinger for tiltak i arbeidslivet mot smitte. 

 

 

Hva må et styre tenke på i en krise?

På Advokatfirma Tofte sin nettside nevnes noen av de forhold et styre må behandle når bedriften står i en krisesituasjon:

 

 • Er de ansatte ivaretatt på en tilfredsstillende måte etter arbeidsmiljøloven og reglene om smittevern?
 • Løpende vurderinger av selskapets egenkapital og likviditet.
 • Ha et høyt kostnadsfokus. Må det varsles og eventuelt gjennomføres permitteringer?
 • Ha god dialog med leverandører og kunder. Er det mulig å forhandle om revisjon av vilkår og betingelser i kontrakt, for eksempel leiekontrakter og leverandør-/kundekontakter?
 • Kan kontrakter suspenderes eller falle bort som følge av forhold utenfor bedriftens kontroll eller force majeure?
 • Sjekke om bedriften er omfattet av tiltak gitt i Regjeringens krisepakker.
 • Ha god dialog med bank og finansieringskilder.
 • Sjekk forsikringsvilkår.
 • Avhold hyppige styremøter.
 • Dersom egenkapitalen eller likviditeten (eller begge deler) blir uforsvarlig lav har styret en handleplikt.

 

Har du eller din bedrift behov for hjelp til å navigere i koronakrisen? Ta kontakt med oss i Lister Nyskaping. 

Telefonnummer: 950 15 365

Generell kontaktinformasjon til Lister Nyskaping finner du her. 

Hvordan drive godt styrearbeid?

 

 • Vær proaktiv og still spørsmål!
 • Be om informasjon/rapporter
 • Har selskapet gode nok systemer og (rapporterings)rutiner?
 • Ha fokus på egenkapitalen/likviditeten
 • Husk handleplikten
 • Grundig og relevant saksbehandling i styret
 • Gode styrereferater/ underlagsdokumentasjon
 • Oversiktlige regnskaper

Advokat Hans Erdvik. 

Karl Erik Lohr er forretningsutvikler, og en del av ressursteamet i Lister Nyskaping.