Ideen om Cyanoptope startet på et kjøkken i Tyskland, fortsatte i Frankrike og kom til live i Norge fem år senere. I januar kunne endelig forskerne Jeff Schnell (34) og Isaline Herrada (34) åpne dørene til sitt nye high tech laboratorium på Abelnes.

 

Av Kristina Olsson Rogstadkjærnet, Lister Nyskaping

 

Vinden river surt i kinnene og skyver dønningene mot brygga på Abelnes ytterst i fjorden i Flekkefjord. Fargerike containere, små fiskebåter og flere store industribygninger ligger langs havna. Aktiviteten har økt betraktelig på det lille tettstedet de siste årene.

Det er etablert en containerhavn for internasjonale og nasjonale skip, millionbedriften Norsk Oppdrettsservice AS holder til her, og linjen blått naturbruk ved Flekkefjord videregående skole fikk høsten 2019 klasserom på bryggekanten. Nå har også laboratoriet Cyanotope åpnet dørene vegg i vegg, og blitt nabo til flere marine bedrifter i området rundt Hidrasund.

 

Les også: Lise Strøm (16) flyttet alene fra Sandefjord for å starte på den nye vgs-linjen blått naturbruk i Flekkefjord. Det har hun ikke angret på.

 

 

Presis og bærekraftig forskning

– Hei, og velkommen inn.

Jeff og Isaline viser vei inn i et romslig, hvitt lokale med flere store og små maskiner som avgir lave lyder som ligner en bisverm. Interiøret minner om innsiden av et romskip, på vei inn i fremtiden. Målet er at Cyanotope skal bli en ledende lab i Agderregionen gjennom å tilby presis og bærekraftig forskning til blå og grønn næring. Akkurat nå jobber forskerne med å utvikle et verktøy for å både påvise bakterien Pasteurella sp. på rognkjeks, og se utbredelsen av den i oppdrettsanlegget.

 

– På tross av forbedringer i den industrielle prosessen dreper fortsatt smittsomme sykdommer 10 prosent av hele verdens produksjon av fisk. Derfor er dette et viktig felt å forske videre på, sier Isaline.

 

På plass. Forskerne Jeff Schnell og Isaline Herrada gleder seg til å ta fatt på sin nye arbeidshverdag i laben på Abelnes.

 

Cyantope har valgt å bruke molekylærbiologiske metoder for å tilpasse tester for lokale arter av bakterien. Med utgangspunkt i den kunnskapen de tilegner seg av det arbeidet, jobber de også med å utvikle en vaksine mot Pasteurella sp. Et prosjekt som går under navnet «Lumpvax».

– Gjennom videre utvikling vil vi også øke vår test-portefølje mot andre sykdommer, sier Jeff.

 

 

Forskerbasillen

I tillegg til «LumpVax» holder de også på med forskningsprosjektet «Algozyme», som skal se nærmere på bruken av tare.

– Tare kan dyrkes i store mengder og inneholder mange komponenter som kan brukes til mat eller husdyrfôr. Den kan også renses videre til verdifulle produkter. Videre antas det at oppdrett av tang vil gi en positiv effekt på det omkringliggende økosystemet i havet. Vi ser her en mulighet til å utvikle et prosjekt som vil verdsette produksjonen av makroalger og styrke den lokale økonomien, sier Jeff.

 

Les også: I november så vi nærmere på tarens muligheter sammen med forskere og representanter fra blå næring. 

 

Men det har ikke alltid sett så lyst ut for Cyanotope. Jeff og Isaline har tilbakelagt en fem år lang gründerreise gjennom flere land for å komme dit de er i dag. Samtalen mellom dem bærer preg av det, der den hopper mellom engelsk, fransk og litt norsk. Jeff snakker i tillegg både tysk og dansk flytende. Han er opprinnelig fra Odense i Danmark, mens Isaline er født og oppvokst i en liten by sør i Frankrike. Hun gikk ut av videregående som 17-åring, to år før tiden.

Aller best likte hun seg bak mikroskop-linsen for å se hvordan verden hang sammen, og bestemte seg tidlig for å flytte til Paris for å ta mastergrad. Da hun kom dit var det ikke så enkelt å bestemme seg for om det skulle bli biokjemi eller biofysikk. Så hun tok begge på tre år. Jeff ble bitt av forskerbasillen på videregående, og dro til Universitetet i København som 20-åring for å studere biokjemi.

 

Avansert. Forsker Isaline Herrada forklarer hvordan de sporer bakterien Pasteurella sp. gjennom å dele opp fiskens DNA.

 

 

Starten på alt

En forskerkonferanse på Sicilia i 2013 ble the big bang for paret, starten på alt.

– I Jeff fant jeg en som hadde like stor nysgjerrighet og ambisjoner som meg, forteller Isaline.

– Og like nerdete humor, skyter Jeff inn.

Han holdt på med mastergraden sin, og jobbet ved siden av som forskerassistent i den danske hovedstaden. Etter to år med avstandsforhold fikk han i 2015 jobb som forskeringeniør på I2BC, The Institute for Integrative Biology of the Cell, sammen med Isaline. Noen måneder senere ble de invitert sammen til Berlin for å jobbe som gjesteforskere på Forschungsinstitut für molekulare pharmakologi

– Og der, på et kjøkken i Tyskland, startet drømmen om Cyanotope, sier Isaline.

 

 

Norge neste

En viktig betingelse var å slå seg ned nær familie, så de forsøkte først å etablere forskerbasen sin sør i Frankrike samtidig som de begynte å jobbe med mikroalger. Forskerparet siktet seg inn på å tilby østersoppdrettere tester for å sjekke for farlig mikroalger, men det ble vanskelig å finne både et marked og folk som hadde troen på prosjektet deres. Det var da Jeff sin søster, Rebecca Reimers, forslo at de kunne prøve Flekkefjord. Den lille byen i nord virket perfekt med tanke på at både Rebecca og moren til Jeff bor der, nærhet til natur og ressurser, samt relevante bedrifter til deres forskning.

 

– Vinteren 2017 flyttet vi til Norge med ingenting annet enn et lite flyttelass og stor tro på drømmen vår om Cyanotope, sier Jeff.

 

 

God oversikt. Isaline viser frem de ulike bakteriekulturene de dyrker i sine forskningsprosjekter.

 

Satser på lokale bedrifter

Veien mot egen bedrift ble likevel lengre og vanskeligere enn de hadde forventet. Finansiering, utvikling av en forretningsstrategi og de byråkratiske prosessene tok tid.

 

– Mye av grunnen til det var at vi ønsket en uavhengig og nøytral lab. Det var viktig for oss, selv om det selvfølgelig hadde vært mye enklere hadde vi fått inn investorer, sier Isaline.

De tok kontakt med Christiane Skage, daglig leder i bedriftsutviklingsselskapet Lister Nyskaping. Hun involverte Bjarne Hellum og Karl Erik Lohr, som jobber i ressursteamet til Lister Nyskaping, i prosjektet.

– Begge har en sterk kompetanse i sitt fagfelt, og høye ambisjoner og forventinger til at laben skulle levere tjenester til hele verden. Min jobb ble å først og fremst få dem til å tenke lønnsomhet og business slik at dette kunne bli noe de faktisk kunne leve av, sier Lohr.

 

En strategi han la frem for dem var å fokusere på bedrifter lokalt som trengte et kompetent laboratorium å kjøre tester i.

– Hva om de kunne bli et ledende laboratorium i regionen for bedrifter innen blå og grønn næring? Den korte avstanden ville redusere risiko for begge parter, effektivisere arbeidet og etablere en stødig kundebase. Det ble utgangspunktet vårt, sier Lohr.

 

Nøyaktighet. Mye av arbeidet består av å teste og kontrollere ulike prøver som de får av kundene sine.

 

 

Bulldog

Stein for stein, et skritt om gangen. Sakte snodde prosjektet seg som en elv gjennom landskapet på sin ferd mot havet.

– Reisen som Isaline og Jeff har gjort i Cyanotope er både imponerende og fascinerende. Jeg vil særlig berømme dem for evnen til å holde fast på den grunnleggende ideen om å etablere en lab samtidig som de har vært fleksible nok til å endre konseptet sitt ut fra det de har lært underveis, sier Liv Birkeland, prosjektleder i Innakva, før hun fortsetter:

 

«Dedikerte gründere er ofte så forelska og oppslukt av sin opprinnelige idé at de ikke evner å se andre muligheter og tilpasse en virkelighet i stadig endring. Isaline og Jeff har ei god blanding av standhaftighet og samtidig nødvendig fleksibilitet»

 

Jeff innrømmer at det ikke alltid var enkelt.

– Jeg tvilte mange ganger. På om dette var det rette for oss å gjøre, og om det ville koste oss for mye på alle måter. Men Isaline er som en bulldog, hun slipper aldri tak hvis hun først har bestemt seg for noe, smiler han.

 

Gode støttespillere

2019 er et år Jeff og Isaline alltid vil huske. De forlovet seg, kjøpte hus og fikk gjennom flere søknader og bevilgninger som gjorde det mulig å gå i gang.

– Plutselig på våren bare løsnet det, alt som hadde vært vanskelig. Da måtte vi bare hive oss rundt og kjøre på, sier Isaline.

Med midler fra oppspart egenkapital, familie, kommunalt næringsfond og Forskningsmobilisering Agder fikk Cyanotope en stødig finansiering å stå oppreist på. I tillegg hjalp Flekkefjord kommune med etablering på Abelnes. I slutten av januar i år hadde de offisiell åpning med viktige støttespillere til stede.

Det er mange navn de to forskerne har lyst til å nevne der de nå sitter med en nyklekt drøm i hendene. Mange mennesker som viste dem veien, utfordret dem, tvang dem til å tenke rasjonelt, nytt og alternativt, samtidig som de holdt på grunnverdiene i prosjektet.

– Vi har så mange mennesker å takke, så mange som trodde på oss og ga oss muligheter. Både i næringen, kommunen og politikere. Folk som sa: «Vi trenger dere her i regionen, vi skal hjelpe dere å få det til». Det er rørende, sier Jeff.

 

 

I aksjon. Jeff og Isaline har brukte mye av tiden frem til nå på å testkjøre de nye maskinene i laben.

 

 

Brøytet vei

– Det hele har vært et godt samspill fra alle parter i både Lister Nyskaping, prosjektet Innakva, næringen og politikere, noe som har vært inspirerende å jobbe med. Ikke minst har det vært stort å få være med på å utvikle Abelnes til et viktig sted for forskning, utdanning og produksjon i blå næring, sier Hans-Egill Berven, næringssjef i Flekkefjord kommune.

I tillegg til umiddelbar nærhet til en gullrekke av marine bedrifter rundt Hidrasund, skal også Akvalab sør med sine fasiliteter og utstyr til næringsliv og forskning opprettes i nabolokalet.

– Alt det som skjer på Abelnes nå vil føde næring, og bidra til vekst og utvikling, sier Berven.

Jeff og Isaline er enige.

– Cyanotope er et direkte resultat av den utviklingen som skjer og har skjedd her ute. Og verken vi, blått naturbruk eller Akvalab sør hadde vært her hadde ikke en sterk bedrift som Norsk Oppdrettsservice med folk som Andreas Lindhom og Rune Vatland stått i spiss. Det er dem som har lagt ned første grunnstein, sier Jeff.

 

Midt i smørøyet. Cyanotope ligger helt på bryggekanten, og er nabo til flere store bedrifter innen blå næring i Flekkefjord. I bakgrunnen kan man skimte øya Andabeløy.

 

 

 Ønsker studenter

Forskerne har allerede fått flere lokale bedrifter som kunder, og er i gang med spennende prosjekter. Målet er å tilby presis forskning med kort svarfrist, slik at bedriftene kan få svar samme dag som de leverer prøvene. Hverdagen vil bli travel og krevende. Jeff og Isaline kan ikke tenke seg noe bedre. I fremtiden håper de å få inn studenter, og gjøre Abelnes til et enda sterkere senter for forskning og rekruttering.

– Flekkefjord og Lister er et spennende sted å være akkurat nå for bedrifter, studenter og forskning. Vi er veldig glade for å være akkurat her, sier Jeff.

 

Ønsker du å starte bedrift og trenger hjelp til å ta det neste steget? Les mer her. 

 

 

 

De fem viktigste tingene Jeff og Isaline har lært om å starte bedrift:

 

 1. Ha et godt team i ryggen.
 2. Ta hensyn til kundens ønsker
 3. Ha tro på prosjektet.
 4. Kapital – Du må enten ha det eller finne det under premisser du kan akseptere.
 5. Viktigheten av nettverk – gir deg ekstra ressurser og muligheter på nesten alle fronter

 

 

 

Mange år og mange gode støttespillere. Her kommer en liste over hvem som gjorde Cyanotope mulig:

 

 • Jeff og Isaline
 • Poul Schnell, Christine og Jean-Claude Herrada
 • Norsk Oppdrettsservice
 • Norsk Oppdrettsvaksinering AS
 • Lister Nyskaping
 • Christiane Skage
 • Karl Erik Lohr
 • Bjarne Hellum
 • Liv Birkeland
 • Rebecca Reimers
 • Innakva
 • Flekkefjord kommune
 • Næringssjef Hans-Egill Berven
 • Rådmann Bernhard Nilsen
 • Havnesjef Terje Aamodt
 • Elektriker Eivind Fodnestøl
 • Politikere i Flekkefjord
 • Listerfondet
 • Innovasjon Norge
 • Forskningsmobilisering Agder
 • Virginie Molle from the Laboratory of Pathogen Host Interactions in the university of Montpellier
 • Pr. Christian Roumestand from the Center of Structural Biochemistry (CNRS) in Montpellier
 • Trond Rafoss from Seaweedproduction AS
 • Kommunalt Næringsfond